Wniosek o zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia wzór

16.00 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd – na wniosek oskarżonego – może zmienić formę obowiązku wykonywania prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.

Zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia przysługuje oskarżonym, skazanym na nie więcej niż 40 godzin prac społecznych w miesiącu. Aby ubiegać się o taką zamianę, oskarżony musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Spełnienie powyższych warunków nie wystarczy, aby zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia nastąpiła automatycznie na prośbę oskarżonego.

Sąd wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, jeśli uzna, że wykonywanie kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn niezawinionych przez skazanego.

Mimo wszystko należy pamiętać, że wystąpienie z taką prośbą jest bezpłatne, więc skazany niczym nie ryzykuje. Może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o zamianę prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia, a następnie złożyć go do sądu rejonowego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia wzór