Wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wychowankowie przebywający w zakładach poprawczych mogą korzystać z odwiedzin rodziny i innych osób, o ile spełnione zostaną wymagania wynikające z regulaminu zakładu. Wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim składa się do dyrektora zakładu.

Najczęściej odwiedziny odbywają się tylko w niedzielę i święta, w określonych godzinach, nie dłużej niż przez 2 godziny dziennie.

Zanim osoba zainteresowana spotkaniem z wychowankiem zakładu poprawczego wypełni i złoży wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim, powinna poznać zasady, według których odbywają się takie widzenia.

Od odwiedzających oczekuje się między innymi okazania dokumentu tożsamości. Każdy może przynieść dla wychowanka paczki z żywnością i artykułami dopuszczonymi regulaminem. Paczki podlegają kontroli pracowników zakładu.

Nawet jeśli wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim zostanie zaakceptowany, kontakt może zostać przerwany i zakończony przed upływem przewidzianego czasu, jeśli stwierdzone zostaną naruszenia regulaminu – zarówno przez wychowanka, jak i przez osobę odwiedzającą.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim – wzór