Wniosek o zjazd z drogi wojewódzkiej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zjazd to połączenie drogi publicznej z terenem nieruchomości prywatnej. Aby wykonać zjazd z drogi wojewódzkiej, należy uzyskać decyzję administracyjną, która będzie zawierała w sobie parametry techniczne takiego elementu.

Wniosek o zjazd z drogi wojewódzkiej składa inwestor – właściciel działki. Utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.  

Chociaż to właściciel posesji ponosi koszty związane z budową i utrzymaniem zjazdów, to nie może tworzyć ich samodzielnie. Wniosek o zjazd z drogi wojewódzkiej powinien złożyć do zarządu województwa, zanim przystąpi do jakichkolwiek prac. Co więcej, musi uzyskać też zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Otrzymanie zezwolenia na lokalizację zjazdu uzależnione jest między innymi od uiszczenia opłaty za zezwolenie. Do przygotowania wniosku inwestor może wykorzystać wzór wniosku o zjazd z drogi wojewódzkiej.

Wypełniony druk należy uzupełnić o wymagane załączniki, w tym między innymi o oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zjazd z drogi wojewódzkiej – wzór