Zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać zgodę współwłaściciela na przyłącze energetyczne? Wspólne zarządzanie nieruchomością sprowadza się również do decydowania o takich inwestycjach, jak budowa przyłącza. Jeśli inwestor chce wykonać przyłącze energetyczne, musi uzyskać zgodę większości lub wszystkich współwłaścicieli. Kwestia ta uzależniona jest od charakteru planowanych prac, a zatem również tego, czy mieszczą się one w zakresie czynności zwykłego zarządu.

Kiedy zgoda współwłaścicieli na przyłącze energetyczne potrzebna jest od wszystkich, a kiedy od większości udziałowców i jak ją sporządzić? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej.

Zakres czynności zwykłego zarządu a nieruchomość wspólna

Zarządzający nieruchomością wspólną współwłaściciele powinni być jednomyślni, ale niektóre decyzje mogą podejmować też większością głosów. Wszystko zależy od tego, jaki charakter mają planowane czynności – czy mieszczą się w tak zwanym zakresie zwykłego zarządu, czy też wykraczają poza zakres zwykłego zarządu. Kwestia ta ma bezpośredni związek z tym, czy inwestor będzie potrzebował zgody na wykonanie przyłącza energetycznego od wszystkich, czy jedynie od większości z nich.

Odpowiedzi na te pytania należy szukać w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w orzeczeniach sądowych. Jak czytamy:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. [art. 199 KC)

oraz

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.”[art. 201 KC]

Cytowane przepisy wskazują, że do dokonania czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, natomiast do dokonania czynności wykraczających poza zakres czynności zwykłego zarządu niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli część z nich nie zgodziłaby się na inwestycję, miałaby prawo wystąpić na drogę sądową.

Zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne jest więc niezbędna w każdym przypadku. Pozostaje jedynie ustalenie, kiedy wykonanie przyłącza mieści się w zakresie zwykłego zarządu, a kiedy nie – tym samym, kiedy inwestor potrzebuje zgody większości, a kiedy wszystkich współwłaścicieli.

Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: “czy wykonanie przyłącza energetycznego mieści się w zakresie czynności zwykłego zarządu”.

Takimi określamy bowiem te związane ze zwykłą eksploatacją rzeczy. Zgodnie z orzeczeniami sądowymi, czynnością zwykłego zarządu może być też inwestycja, która ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości, a tym z pewnością jest uzbrojenie jej w media.

Duże znaczenie w tym kontekście ma jednak również charakter planowanych prac. Jeśli prowadzą one do zniszczenia drogi wspólnej, nie można zakwalifikować ich jako czynności zwykłego zarządu.

Takiej kwalifikacji dokonuje się zatem indywidualnie w oparciu o warunki towarzyszące konkretnej sytuacji. Nie można powiedzieć, że wszystkie inwestycje związane z wykonaniem przyłącza mieszczą się lub wykraczają poza zakres zwykłego zarządu.

Warto nadmienić również, że mówiąc o większości współwłaścicieli, mamy na myśli większość udziałów, a nie większość osób.

Udziały mogą zaś rozkładać się nierówno. Możliwa będzie zatem sytuacja, w której zgoda współwłaścicieli na wykonanie przyłącza energetycznego będzie potrzebna od wszystkich właścicieli nawet wtedy, kiedy czynność mieści się w zakresie zwykłego zarządu.

Jak powinna wyglądać zgoda współwłaścicieli na przyłącze energetyczne?

Zgoda współwłaścicieli to oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza energetycznego. Takiej zgody współwłaściciele mogą udzielić nawet ustnie, ale ze względów praktycznych mimo wszystko konieczne jest sporządzenie stosownego dokumentu, który pełni nie tylko rolę dowodową – jest potrzebny do zgłoszenia budowy przyłącza w starostwie.

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza energetycznego powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane współwłaściciela,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z planowanymi pracami,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza,

Brak zgody współwłaścicieli na przyłącze energetyczne

W przypadku braku zgody współwłaścicieli na przyłącze energetyczne inwestor może postarać się o ustanowienie służebności. Służebność obciąża nieruchomość, która jest uzbrojona w media, aby przyłączyć do sieci nieruchomość pozbawioną dostępu do mediów.

Do takiego rozwiązania można doprowadzić polubownie, zawierając umowę, która uwzględnia wynagrodzenie dla współwłaścicieli. Inna metoda to wystąpienie na drogę sądową.

Jej wadą jest długotrwałość postępowania, dlatego zawsze warto dążyć do załatwienia sprawy pozasądowo, proponując współwłaścicielom odpowiednią zapłatę za ustanowienie służebności.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne wzór
  1. Wzór zgody mogę polecić, pismo dobrze napisane, zawiera wszystkie potrzebne paragrafy!