Wniosek o zmianę terminu rozprawy WZÓR

Kategorie: ,

16.00 

Choć zazwyczaj nie leży to w interesie żadnej ze stron postępowania, planowany termin rozprawy można przesunąć, czyli odwołać, aby wyznaczyć termin nowy.

Takie postępowanie nie daje gwarancji automatycznej zmiany terminu rozprawy na najbliższą wolną datę i może doprowadzić do znaczącego przesunięcia w czasie planowanego posiedzenia.

Niemniej jednak wniosek o zmianę terminu rozprawy jest pismem, z którym ma prawo wystąpić zarówno powód, jak i pozwany.

Warto mieć na uwadze, że wypełniając wzór wniosku o zmianę terminu rozprawy, należy swoją prośbę odpowiednio uzasadnić. Sąd ma również prawo zweryfikować wykorzystane przez wnioskodawcę argumenty.

Poza tym akceptacja takiego wniosku nie jest dla niego obowiązkowa, dlatego decyzja o zmianie terminu rozprawy podejmowana jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

Co więcej, wniosek o zmianę terminu rozprawy – choćby z grzeczności – należy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli pismo przesyłane jest pocztą. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę terminu rozprawy WZÓR