Wniosek o zmniejszenie etatu nauczyciela – wzór

16.00 

Dyrektor może zaproponować nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia, jeśli z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie ma prawa wnioskować o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia. 

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na innej podstawie niż mianowanie, zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu pracy, które przewidują możliwość zmniejszenia etatu z inicjatywy pracownika.

Wniosek o zmniejszenie etatu nauczyciela złoży więc ten pracownik, który pracuje w szkole na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wniosek o zmniejszenie etatu nauczyciela pracodawca, czyli dyrektor szkoły, rozpatruje zgodnie z własną wolą. Jeśli ma taką możliwość, powinien zgodzić się na obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika.

Wypełniając wzór wniosku o zmniejszenie etatu nauczyciela – należy pamiętać więc o tym, jak ważne jest jego uzasadnienie. Użyte argumenty mogą zadecydować o tym, czy pracodawca zgodzi się na proponowane rozwiązanie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmniejszenie etatu nauczyciela – wzór