Wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze zawarcia ugody, a także w drodze orzeczenia sądowego. W przypadku braku porozumienia, wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej należy złożyć do sądu cywilnego. Sprawa rozpatrywana jest w postępowaniu nieprocesowym. 

Z wnioskiem o zniesienie współwłasności może wystąpić każdy z właścicieli nieruchomości. Pismo musi zawierać określone elementy formalne, dlatego najłatwiej jest przygotować je w oparciu o nasz wzór wniosku o zniesienie współwłasności działki rolnej.

Dokument musi wskazywać, o jaką działkę chodzi, a także w jaki sposób ma zostać zniesiona współwłasność. Konieczne jest też przedstawienie dowodów prawa własności, np. odpisu księgi wieczystej.

Warto mieć na uwadze, że wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej nie może zawierać propozycji podziału niezgodnej z przepisami ustawy, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, a także nie może pociągać za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego obniżenia jej wartości. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o zniesienie współwłasności działki rolnej wzór
  1. Pismo przygotowany dość dobrze, znacznie ułatwiło sprawę.