Wniosek o zwiększenie etatu na 7/8 – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Pracownik zatrudniony na ¼ czy ½ etatu może złożyć wniosek o zwiększenie etatu na ⅞, przy czym najczęściej z rozwiązania tego typu korzystają pracownice uprawnione do urlopu wychowawczego, które łączą zatrudnienie na część etatu z przysługującymi przerwami na karmienie piersią.

Prawo do wnioskowania o zwiększenie etatu ma jednak każda osoba zatrudniona, jeśli jest to uzasadnione.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o zwiększenie etatu na ⅞, jeśli wskazuje on na prawidłowe powody, czyli na nieproporcjonalność wymiaru czasu pracy względem ilości obowiązków wykonywanych przez pracownika.

Jest to bowiem niezgodne z przepisami kodeksu pracy. Niższy wymiar czasu pracy to niższe wynagrodzenie, a także niższe premie czy nagrody. 

Jeśli pracownik zatrudniony na mniejszą część etatu wykonuje tyle samo pracy co pracownik zatrudniony na większą część etatu, powinien wykorzystać wzór wniosku o zwiększenie etatu na ⅞, aby doprowadzić do wprowadzenia stosownych zmian w warunkach pracy i płacy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zwiększenie etatu na 7/8 – wzór