Wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu – wzór

16.00 

Pracownik samorządowy może skorzystać z opcji przeniesienia, o ile nie narusza to interesu dotychczasowego pracodawcy i jest zgodne z potrzebami innego urzędu.

Wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu składa się na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z ich treścią, przeniesienie urzędnika samorządowego do pracy w innej jednostce, znajdującej się w tej samej lub w innej miejscowości, może nastąpić na jego wniosek lub za jego zgodą w każdym czasie. 

Zatem pracownik samorządowy może wypełnić wzór wniosku pracownika o przeniesienie do innego urzędu w dowolnym momencie. To, jak zostanie on rozpatrzony, zależy od dwóch czynników:

  • od interesów jednostki dotychczas zatrudniającej, 
  • od potrzeb jednostki przejmującej. 

Pisemny wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu powinien wskazywać, w której jednostce urzędnik chce pracować. Chociaż uzasadnienie wniosku nie jest obowiązkowe, to pozwala obecnemu i przyszłemu pracodawcy lepiej ocenić zasadność takiej prośby, dlatego warto je uwzględnić. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek pracownika o przeniesienie do innego urzędu – wzór