Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać zgodę sąsiada na przyłącze prądu? Wykonanie przyłącza prądu – jest bez wątpienia niezbędnym etapem budowy każdego współczesnego domu. Niestety, taka czynność wiąże się z wieloma formalnościami.

Konieczne jest nie tylko zgłoszenie chęci przyłączenia dostawcy prądu, ale również uzyskanie zgody sąsiada na wejście na jego teren, co wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych i nierzadko skutkuje zniszczeniem trawnika lub chodnika przed domem. Niemniej jednak zgoda sąsiada na przyłącze prądu jest niezbędna, a jej uzyskanie trwa znacznie krócej niż ewentualne postępowanie sądowe.

Jak taką zgodę przygotować? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej.

Dlaczego potrzebujemy zgody sąsiada na przyłącze prądu?

Wykonanie przyłącza energetycznego sprowadza się z reguły do “podciągnięcia” przewodów od sąsiada. Nic więc dziwnego, że inwestor musi uzyskać przedtem jego zgodę. Zwłaszcza jeśli niezbędne do wykonania prace wymagają wejścia na teren sąsiedniej posesji.

W odniesieniu do wykonania przyłącza mówimy o umowie użyczenia (art. 720 Kodeksu cywilnego), zgodnie z którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu – przez czas oznaczony lub nieoznaczony – na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Sąsiad, wyrażając zgodę na wykonanie przyłącza, użycza swojego terenu inwestorowi – na czas określony lub nieokreślony, bezpłatnie lub odpłatnie.

Sąsiad za swoją zgodę na wykonanie przyłącza może domagać się odszkodowania – za zniszczenia na posesji – lub wynagrodzenia, które będzie miało charakter jednorazowy lub ratalny. Oczywiście najlepiej dla inwestora, kiedy zgoda sąsiada na przyłącze energetyczne jest bezpłatna i bezterminowa. Jeśli jednak sąsiad żąda za udzielenie zgody wynagrodzenia, to warto mu je wypłacić, zwłaszcza gdy zależy nam na czasie.

Jakie elementy powinna zawierać zgoda sąsiada na przyłącze prądu?

Najkorzystniej jest uzyskać zgodę sąsiada na przyłącze w formie pisemnej, ponieważ taki dokument pełni rolę dowodową. Pismo można przygotować w oparciu o sporządzony przez nas wzór zgody sąsiada na przyłącze prądu, który dobrze zabezpiecza interes obu stron. Dokument uwzględnia przede wszystkim:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane sąsiada,
  • oznaczenie działki sąsiada,
  • dane inwestora,
  • oznaczenie działki inwestora,
  • podpis sąsiada.

Jeśli zgoda na przyłącze energetyczne jest udzielana odpłatnie, należy określić w dokumencie wysokość i charakter takiego wynagrodzenia oraz ewentualne kary za zwłokę w płatności. Dobrze również, jeśli pisemna zgoda uwzględnia oświadczenie sąsiada o zapoznaniu się z planowanymi pracami oraz brak sprzeciwu.

Co, jeśli sąsiad nie zgadza się na wykonanie przyłącza prądu?

Brak zgody sąsiada na przyłącze prądu to duży problem, dlatego, jeśli sąsiad nie chce wyrazić zgody na planowane prace, warto zaproponować mu rozsądne wynagrodzenie. Gdyby mimo to nie udało się uzyskać jego zgody na przyłącze, sprawę trzeba skierować do sądu. Orzeczenie sądowe może zastąpić zgodę sąsiada, a sprowadza się ono do ustanowienia służebności.

Służebność polega na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz drugiej. Nie jest ona nakładana na właściciela działki, lecz na samą działkę, dlatego przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi posesji. W ramach służebności właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w ograniczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Ustanowienie służebności ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej, a doprowadzenie do niej prądu zdecydowanie zwiększa użyteczność działki, dlatego istnieje duża szansa, że sąd zdecyduje się na takie rozwiązanie na korzyść inwestora. Inna sprawa to czas trwania postępowania sądowego. Warto wspomnieć więc, że umowę służebności strony mogą zawrzeć również pozasądowo, ustalając odpowiednią zapłatę za służebność.

Konsekwencje wykonania przyłącza prądu bez zgody sąsiada

Wykonanie przyłącza prądu bez zgody sąsiada jest niemożliwe. Jeśli inwestor przystąpiłby do wykonywania stosownych prac bez takiej zgody, sąsiad miałby prawo oskarżyć go o naruszenie własności i żądać przywrócenia stanu poprzedniego, czyli usunięcia przyłącza.

Takie samowolne działanie jest pozbawione sensu również dlatego, że żaden operator nie dokona przyłączenia budynku do sieci, jeśli inwestor nie przedstawi mu wcześniej odpowiedniej zgody sąsiada. Część przyłącza energetycznego wykonują pracownicy zakładu energetycznego i oni również muszą być w stanie wejść na teren sąsiada, stąd pisemna zgoda jest niezbędna, aby wykonać przyłącze prądu.

Zgoda na wykonanie przyłącza a współwłasność

Jak wygląda kwestia zgody na wykonanie przyłącza, kiedy działka sąsiednia jest własnością kilku osób? W takim przypadku sprawa uzależniona jest od charakteru planowanych czynności. Z reguły wykonanie przyłącza zalicza się do zakresu czynności zwykłego zarządu.

Oznacza to, że zgodę na wykonanie przyłącza trzeba uzyskać od większości, ale nie od wszystkich współwłaścicieli. Gdy jednak jest ich dwoje, siłą rzeczy potrzebna będzie zgoda udzielona przez każdego z nich. W przypadku braku zgody większości współwłaścicieli nie można wykonać przyłącza. Inwestor ponownie skazany jest na decyzję sądu, która może taką zgodę zastąpić.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór