Wniosek o oskarżyciela posiłkowego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może przystąpić do udziału w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy dopiero po złożeniu wniosku o oskarżyciela posiłkowego. Bez takiego pisma pokrzywdzony nie ma prawa podejmować czynności przed sądem.

Wniosek o oskarżyciela posiłkowego można złożyć w każdej sprawie wszczętej przez oskarżyciela publicznego. Pokrzywdzony ma prawo wystąpić z takim pismem do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego. 

Oświadczenie w sprawie oskarżyciela posiłkowego musi spełniać wymogi pisma procesowego, dlatego warto przygotować je w oparciu o nasz wzór wniosku o oskarżyciela posiłkowego.

Dokument uwzględnia datę, dane oskarżyciela, sygnaturę akt sprawy oraz samo oświadczenie. Uzasadnienie pisma nie jest wymagane. 

Odpowiednio sporządzony wniosek o oskarżyciela posiłkowego można wysłać listem poleconym lub złożyć pismo osobiście w biurze podawczym właściwego sądu.

Należy przygotować wtedy dwa egzemplarze oświadczenia – jeden dla sądu, a drugi dla wnioskodawcy, na którym uzyska on potwierdzenie wniesienia pisma.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o oskarżyciela posiłkowego wzór