Wynajem mieszkania dla firmy – wzór umowy

Kategorie: , ,

16.00 

Wynajem mieszkania dla firmy może być wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele mieszkaniowe. W obu przypadkach stronami umowy będą: osoba fizyczna (właściciel lokalu) oraz osoba prawna (firma). Oba stosunki prawne mają jednak zupełnie inny charakter. Czym jest wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe, a czym na cele użytkowe? i jak sporządzić prawidłową umowę najmu?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takich umów i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy ich konstruowaniu – opracowaliśmy 2 gotowe do wypełnienia wzory umów najmu, które pobierzesz u góry↑

Wynajem mieszkania dla firmy na cele użytkowe

Wynajem mieszkań dla firm to najczęściej wynajem lokali na cele użytkowe, czyli na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W takim mieszkaniu firma może prowadzić swoją działalność gospodarczą, która z reguły sprowadza się do stworzenia w lokalu biura obsługi klienta, pomieszczeń socjalnych, sekretariatu, sali konferencyjnej czy gabinetu prezesa.

Ponieważ wynajmowane pomieszczenia nie służą celom mieszkaniowym, taki najem nie podlega przepisom, które regulują relacje na linii wynajmujący-lokator. Najważniejszą cechą tego typu stosunku najmu jest fakt, że nie stosuje się do niego przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Oznacza to, że wynajmujący nie jest ograniczony w zakresie podwyższania czynszu czy wypowiadania umowy najmu. Łatwiej może pozbyć się niechcianych lokatorów lub zmieniać warunki wynajmu.

Jeśli z firmą zawierana jest umowa najmu na cele użytkowe, dokument powinien określać, czyim zadaniem jest dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej w nim działalności gospodarczej.

Umowa musi określać także kwestie odpowiedzialności za ewentualne uchybienia i zabezpieczać właściciela nieruchomości przed nieuczciwym zachowaniem najemcy. Zwykle dokument zobowiązuje najemcę do pokrycia szkód, które powstały w związku z użytkowaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Czy z firmą można zawrzeć umowę najmu okolicznościowego lub instytucjonalnego?

Umowa najmu mieszkania dla firmy na cele użytkowe może przyjmować jedynie formę najmu zwykłego. Dlaczego?

Osoba fizyczna nie zawrze z firmą umowy najmu okazjonalnego, ponieważ aby można było skorzystać z takiej formy umowy najmu – spełnione muszą zostać dwa warunki: wynajmującym musi być osoba fizyczna, a najem musi dotyczyć celów mieszkaniowych.

Ta opcja pozostaje zatem poza zasięgiem, tymczasem jest ona bardzo korzystna dla wynajmującego, który może w przypadku takiej formy najmu korzystać ze specjalnych przepisów, dających mu lepszą ochronę własnych interesów (ułatwienie w zakresie eksmisji lokatora).

Umowa najmu instytucjonalnego także nie będzie dostępna dla osoby prywatnej i firmy, ponieważ można zawrzeć ją tylko w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą, skupioną na wynajmie lokali.

Jeżeli więc najem dotyczy osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności, nie może być mowy o najmie instytucjonalnym. Jedyną opcją pozostaje umowa najmu zwykłego, sformułowana tak, aby dobrze zabezpieczać interesy obu stron. Również do niej nie będzie można zastosować jednak przepisów ustawy o ochronie lokatorów.

Wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe

Jak zostało wspomniane, oprócz umów najmu na cele użytkowe, osoba fizyczna może zawrzeć z przedsiębiorstwem również umowy najmu na cele mieszkaniowe. Jak sama nazwa wskazuje, lokal musi służyć wtedy nieprowadzeniu działalności, lecz zamieszkiwaniu.

W praktyce umowa najmu z firmą na cele mieszkaniowe dotyczy przedsiębiorców, którzy wynajmują mieszkania dla swoich pracowników, na przykład w celu zakwaterowania ich w trakcie delegacji lub w ramach benefitu, który zwiększa atrakcyjność zatrudnienia – stanowi część wynagrodzenia za pracę.

Umowa najmu z firmą na cele mieszkaniowe rodzi stosunek najmu, w którym mamy już do czynienia z wynajmującym i lokatorem. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów znajdą więc zastosowanie i będą regulowały kwestie zmiany warunków najmu czy wypowiedzenia umowy.

Najem zawierany z firmą na cele mieszkaniowe to najem zwykły, zatem umowa zawarta pomiędzy stronami powinna dobrze zabezpieczać interes wynajmującego i najemcy.

Jak napisać umowę najmu firmie na cele mieszkaniowe?

Wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe niewiele różni się od wynajmu mieszkania osobie fizycznej. Zawarta w tym celu umowa musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, ale warto ująć w niej także dodatkowe ustalenia, które pozwolą uchronić się przed nieporozumieniami.

Zaleca się, aby umowa najmu z firmą określała:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • strony umowy najmu,
 • przedmiot umowy najmu,
 • cel zawarcia umowy,
 • wysokość czynszu, termin i sposób płatności,
 • sposób rozliczania opłat za media,
 • czas trwania umowy,
 • prawa i obowiązki stron,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Dokument będzie ważny po podpisaniu go przez obie strony stosunku najmu. Warto też uwzględnić w nim dodatkowo:

 • wysokość kaucji i sposób jej rozliczenia,
 • wytyczne dotyczące sposobu korzystania z lokalu (przede wszystkim zakaz podnajmowania lokalu osobie trzeciej oraz zastrzeżenie dotyczące dokonywania zmian w lokalu).
Kaucja za mieszkanie nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu, gdzie obowiązuje stawka czynszu w dniu zawarcia umowy najmu.

Zwolnienie z podatku VAT

Warto pamiętać, że usługa najmu lokalu lub dzierżawy nieruchomości (zgodnie z art. 43 ustawy o VAT) podlega zwolnieniu z podatku VAT. Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest zawarcie umowy z firmą na cele mieszkaniowe, nieużytkowe.

Jeśli więc osoba fizyczna zawiera zwykłą umowę najmu z firmą na cele mieszkaniowe, nie musi odprowadzać VAT-u od swoich przychodów z tego tytułu.

Inaczej jest w przypadku wynajmu lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub w sytuacji, kiedy wynajmującym jest podmiot gospodarczy, nawet jednoosobowa działalność gospodarcza.

W obu przypadkach wynajem będzie objęty podatkiem VAT według stawki 23%. Poza tym, wynajmując mieszkanie na cele użytkowe firmie, trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. Ogólne koszty takiego wynajmu są zatem znacznie wyższe niż koszty wynajmu na cele mieszkaniowe.

A czy wynajmując mieszkanie firmie, trzeba wystawiać jej fakturę VAT? Wynajmujący, który zawarł umowę najmu na cele mieszkaniowe – nie musi wystawiać firmie faktur, chyba że ta sobie tego zażyczy. Umowa najmu oraz comiesięczne płatności wystarczą przedsiębiorcy, aby zaliczyć wydatki związane z najmem w koszty.

Zsumowanie informacji

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która wynajmuje lokal innej firmie na cele mieszkaniowe, to najlepiej sporządzić zwykłą umowę najmu mieszkania – która dobrze zabezpieczy obie strony umowy najmu, czyli najemcę, jak i wynajmującego. Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą, warto wtedy sporządzić umowę najmu instytucjonalnego.

Podstawa prawna: Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wynajem mieszkania dla firmy – wzór umowy