Wzór oświadczenia pracownika na potrącenie z wynagrodzenia – zgoda na potrącenie

Kategorie: ,

16.00 

Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika więcej, niż pozwalają na to przepisy Kodeksu pracy. Potrącenia te dzieli się na obligatoryjne i dobrowolne. Pierwsze dotyczą potrąceń na poczet należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym.

Co do drugich wymagana jest zgoda pracownika, a są to te należności, których nie dochodzi organ egzekucyjny.

Oświadczenia pracownika na potrącenie z wynagrodzenia – zgoda na potrącenie to dokument, który będzie wymagany między innymi przy potrącaniu zaliczek czy kar pieniężnych. 

Oświadczenie pracownika na potrącenie z wynagrodzenia – zgoda na potrącenie musi dotyczyć konkretnej, istniejącej w momencie wyrażania zgody wierzytelności. Co więcej, pracownik musi mieć pełną świadomość nie tylko istnienia tej wierzytelności, ale też jej wysokości i okoliczności, w jakich powstała.

Oznacza to, że pracodawca może mieć przygotowany wzór oświadczenia pracownika na potrącenie z wynagrodzenia – zgoda na potrącenie, ale nie może dawać go do podpisania pracownikowi bez uprzedniego wypełnienia za pomocą danych dotyczących kwoty potrącenia czy celu (przyczyny) potrącenia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór oświadczenia pracownika na potrącenie z wynagrodzenia – zgoda na potrącenie