Wzór pisma do zarządu dróg

Kategorie: ,

16.00 

Zarząd dróg (powiatowych lub wojewódzkich) odpowiada między innymi za utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Nasz wzór pisma do zarządu dróg jest drukiem uniwersalnym, który można wykorzystać zarówno w celu złożenia wniosku, jak i w celu złożenia skargi. O charakterze dokumentu decyduje bowiem jego treść. 

Do zarządu dróg można wystąpić ze skargą na zajęcie pasa drogowego bez zgłoszenia, a także z wnioskiem o naprawę, remont czy odnowę nawierzchni drogi.

Pismo do zarządu dróg przydaje się także w sprawie o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, np. za pękniętą oponę na skutek najechania na dziurę w drodze.

Warto pamiętać, że taki dokument nigdy nie powinien być anonimowy, ponieważ zgłoszenia bez danych osobowych pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Każdorazowo pismo do zarządu dróg musi zawierać dane nadawcy, a także opis sprawy ze wskazaniem odcinka drogi, której dotyczy wniosek czy skarga. Pismo powinno zostać rozpatrzone w ciągu maksymalnie miesiąca od daty wniesienia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma do zarządu dróg