Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron

Kategorie: , Tag:

16.00 

Aby przejść na emeryturę, pracownik musi zakończyć trwający stosunek pracy, czyli złożyć wypowiedzenie lub zawrzeć z pracodawcą porozumienie stron. Zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i z punktu widzenia pracodawcy korzystniejsze będzie to drugie rozwiązanie.

Pismo o przejście na emeryturę za porozumieniem stron pozwoli ustalić dogodny termin zakończenia współpracy, bez konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia. Będzie to też dobre rozwiązanie dla emeryta, który planuje wrócić do pracy u tego samego pracodawcy po otrzymaniu prawa do świadczeń emerytalnych. 

Dlaczego, aby przejść na emeryturę, trzeba zakończyć stosunek pracy?

Jednym z dokumentów wymaganych przez organ rentowy jest okazanie świadectwa pracy, które pracodawca wydaje po rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeśli więc pracownik nabył prawa emerytalne, może wypełnić wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron i ustalić z pracodawcą dogodny termin zakończenia współpracy.

Pismo o przejście na emeryturę za porozumieniem stron od wypowiedzenia umowy o pracę różni się tym, że jest dokumentem dwustronnym – aby zawrzeć porozumienie, trzeba uzyskać zgodę drugiego podmiotu.

Natomiast wypowiedzenie umowy jest czynnością jednostronną i nie wymaga uzyskania zgody drugiego podmiotu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron