Wzór pisma o zalaniu mieszkania

16.00 

Pismo o zalaniu mieszkania należy kierować do zarządcy budynku. Dokument pełni rolę zawiadomienia o zalaniu i powinien skutkować wizytą pracowników administracji w zalanym mieszkaniu.

Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy winę za zalanie ponosi właśnie zarządca nieruchomości – spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, bądź inny lokator

Pismo o zalaniu mieszkania do spółdzielni lub wspólnoty należy przygotować niezwłocznie po zdarzeniu – po znalezieniu źródła wycieku i zabezpieczeniu mieszkania przed dalszymi szkodami.

Warto pamiętać, że winę za zalanie ponosić będzie administracja budynku, jeśli wyciek pochodzi z pionów wodnych lub kanalizacyjnych, bądź gdy wynika z uszkodzenia dachu. 

Wzór pisma o zalaniu mieszkania to dokument, który warto wykorzystać do sprawnego przygotowania takiego zawiadomienia.

W piśmie należy uwzględnić opis zdarzenia, w tym zwłaszcza oznaczenie terminu zalania oraz jego prawdopodobnej przyczyny. Po otrzymaniu zawiadomienia administracja prześle na miejsce własnych pracowników, których zadaniem będzie dokonanie oględzin i oceny szkód. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma o zalaniu mieszkania