Wzór rachunku za usługę

16.00 

Rachunek potwierdzający wykonanie usługi musi wystawić podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą na żądanie usługobiorcy, chyba że inne przepisy nakładają na niego obowiązek wystawienia faktury.

Rachunek za usługę wystawia się w ciągu 7 dni od jej wykonania lub w ciągu 7 dni od otrzymania żądania wydania rachunku. Podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi. 

Należy wiedzieć, że rachunki muszą zawierać elementy określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.

Najprościej jest więc wypełnić wzór rachunku za usługę, który uwzględnia między innymi dane wystawiającego dokument, datę wystawienia rachunku, numer rachunku, określenie rodzaju usługi oraz ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Warto pamiętać też, że rachunek za usługę przechowuje się obowiązkowo przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór rachunku za usługę