Wzór wniosku do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody

Kategorie: ,

16.00 

Osoby wymagające stałej opieki umieszcza się w DPS za ich własną zgodą. W domu pomocy społecznej bez zgody można umieścić daną osobę wyłącznie na podstawie postanowienia sądu.

Wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody może złożyć opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej, a także właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej lub kierownik szpitala psychiatrycznego.

Jest to uzasadnione, jeżeli wskazana osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody może złożyć małżonek danej osoby, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, a także przedstawiciel ustawowy. Pismo składa się do sądu opiekuńczego.

Co ważne, na wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody prowadzone będzie postępowanie, w którym danej osobie przyznaje się status uczestnika. Oznacza to, że ma ona prawo wypowiedzieć się przed sądem, tak samo, jak wnioskodawca, a także przedstawiciel ustawowy osoby, której wniosek dotyczy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody