Wzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Sąd opiekuńczy przyznaje opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad wskazaną osobą, na jego własne żądanie. Wniosek do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego może dotyczyć wynagrodzenia okresowego lub jednorazowego.

Wynagrodzenie nie zostanie przyznane, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny. Wniosku nie złoży też osoba, która jako opiekun prawny pełni funkcję rodziny zastępczej.

Zanim opiekun wypełni wzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, powinien wiedzieć, że takie wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona.

Dopiero w przypadku, kiedy taka osoba nie ma odpowiedniego majątku lub dochodów, wynagrodzenie pokrywa się ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Składając wniosek do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, należy mieć na uwadze, że wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale ma prawo zostać powiększone o zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki, np. zwrot kosztów dojazdów.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór wniosku do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
  1. Wniosek o wynagrodzenie został przygotowany należycie, nie mam zastrzeżeń, pozdrawiam!