Wzór wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich ojca

16.00 

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich ojcu powinien spełniać wszystkie formalne wymogi stawiane pismom procesowym, inaczej sąd odrzuci wniosek lub wezwie powoda do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży procedurę pozbawiania ojca praw rodzicielskich.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich ojca