Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy

16.00 

Urlopowanie dziecka polega na zabraniu podopiecznego z pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, ośrodek wychowawczy) do domu rodzinnego na określony czas. Wniosek o urlopowanie dziecka na weekendy mogą złożyć bliscy osoby małoletniej.

Pismo najczęściej składają jednak rodzice, których prawem jest utrzymywanie kontaktów z potomkiem, nawet kiedy, ten znajduje się w pieczy zastępczej. 

Pismo w sprawie urlopowania można przygotować w oparciu o wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy, uzasadniając go takimi argumentami jak tęsknota za dzieckiem, chęć budowania silniejszych więzi, chęć poprawy relacji czy przywiązanie do dziecka.

Warto wskazać też, że jest się gotowym na przyjęcie małoletniego pod względem fizycznym (materialnym) i emocjonalnym.

Wniosek o urlopowanie dziecka na weekendy powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli takie widzenia faktycznie leżą w dobrym interesie małoletniego.

Natomiast zaakceptowany wniosek będzie miał istotne znaczenie dla ewentualnego postępowania o przywrócenie praw rodzicielskich. Warto więc dobrze go uzasadnić i podeprzeć solidnymi dowodami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy