Zaświadczenie o niekaralności – formularz z omówieniem

16.00 

Zaświadczenie o niekaralności (lub o karalności) otrzymamy w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, znajdujących się niektórych sądach. Zapytanie takie można złożyć również za pomocą poczty lub online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni roboczych.

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy złożyć zapytanie na specjalnym formularzu w punkcie informacyjnym KRK. Każda osoba lub podmiot może w każdym czasie sprawdzić, czy figuruje on w KRK.

Przepis art. 7 ustawy o KRK stanowi, iż każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

Należy pamiętać, by podczas składania wniosku mieć ze sobą dowód osobisty, który jest sprawdzany przy wydawaniu zaświadczenia.

Wniosek online – e-krk

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także w Internecie poprzez system e-krk. W systemie zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot może założyć darmowe konto i złożyć wniosek. Podpisać zapytanie możemy za pomocą podpisu elektronicznego bądź za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Opłata

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi 30 złotych.

Wniosek złożony w systemie e-krk kosztuje 20 złotych.

Opłatę wnosi się za pomocą znaczków skarbowych kupionych w kasie sądu. Możemy jej dokonać również przelewem na rachunek bankowy ministerstwa sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

Od opłaty zwolnieni są wolontariusze albo kandydaci na kierowników wypoczynków lub wychowawców wypoczynków np. kolonii szkolnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz.U. 2014 poz. 841).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014 poz. 861).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zaświadczenie o niekaralności – formularz z omówieniem