Zażalenie strony – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zażalenie to zwykły środek odwoławczy, który przysługuje stronie, jeśli jej interesy zostały naruszone. Celem zażalenia jest ochrona praw konkretnej osoby. Zażalenie strony wstrzymuje uprawomocnienie się orzeczenia i sprawia, że sprawa zostaje przeniesiona do wyższej instancji.

Zażalenie służy do zaskarżenia czynności decyzyjnych sądu,  dotyczących kwestii procesowych. Dokument powinien zawierać określone elementy, dlatego najkorzystniej jest przygotować go w oparciu o nasz wzór zażalenia strony.

Druk uwzględnia oznaczenie zaskarżonego postanowienia, wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia, a także uzasadnienie. Pismo powinno zawierać również nowe fakty i dowody.

Należy pamiętać, że zażalenie strony można wnieść w terminie jednego tygodnia od doręczenia postanowienia lub od dnia ogłoszenia postanowienia.

Co ważne, zażalenie może złożyć nie tylko strona, ale również prokurator, organizacja pozarządowa czy osoba trzecia, której praw dotyczy zażalenie (np. biegły czy świadek). 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zażalenie strony – wzór