Aneks do umowy o świadczenie usług – wzór

16.00 

Umowa o świadczenie usług dotyczy czynności, która może być wykonywana w sposób jednorazowy, ciągły lub okresowy. Jest to jedna z umów nienazwanych, przypominająca poniekąd umowę zlecenie. Aby zmienić jej postanowienia, należy sporządzić aneks do umowy o świadczenie usług w formie pisemnej. 

Aneksowanie pozwala zmieniać, dodawać i usuwać postanowienia umowy. Aneks do umowy o świadczenie usług może korygować więc błędne zapisy, wprowadzać nowe postanowienia czy usuwać zapisy, które strony chcą zlikwidować.

Co ważne, można sporządzić go tylko za zgodą obu podmiotów, zatem wprowadzane zmiany będą najczęściej korzystne dla zlecającego usługi i świadczącego usługi. 

Jak aneksować umowę? Aneks zawsze przyjmuje formę taką jak umowa, której dotyczy. Można przygotować go w oparciu o nasz wzór aneksu do umowy o świadczenie usług, dokładnie opisując wprowadzane modyfikacje.

Należy pamiętać też o ustaleniu daty, od której zmiany mają wejść w życie. W przeciwnym razie będzie ona równoznaczna z datą podpisania aneksu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy o świadczenie usług – wzór