Zgoda współwłaściciela na remont dachu – wzór

16.00 

Zgoda współwłaściciela na remont dachu jest wymagana z uwagi na fakt, że zarówno remont, jak i wymiana dachu to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że taką zgodę inwestor musi uzyskać nie od większości, ale od wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Zgoda współwłaściciela na remont dachu powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Taki dokument pozwala uchronić się przed sporami w przyszłości. Pełni też istotną rolę dowodową na wypadek ewentualnego postępowania sądowego. 

Wzór zgody współwłaściciela na remont dachu to druk, który należy dać do podpisu każdemu ze współwłaścicieli.

Dokument uwzględnia dane osobowe współwłaściciela, oznaczenie nieruchomości oraz oświadczenia, pod którymi podpisują się poszczególni właściciele, czyli przede wszystkim oświadczenie o zapoznaniu się z planowanym zakresem prac oraz o braku sprzeciwu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaściciela na remont dachu – wzór