Zmiana etatu z 1/2 na cały – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może zatrudniać pracowników na warunkach nieproporcjonalnych względem ilości realnie wykonywanych obowiązków.

Oznacza to, że niezgodne z prawem jest zawieranie z pracownikiem umowy na część etatu, jeśli wykonuje on tyle samo pracy, co pracownik zatrudniony na cały etat.

Zmiana etatu z ½ na cały w takim przypadku jest więc w pełni uzasadniona i pracodawca nie ma prawa odrzucić wniosku pracownika w tej sprawie.

Co ważne, zmiana etatu z ½ na cały może być inicjatywą zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Za zgodą obu stron, czyli za pomocą porozumienia zmieniającego, można zmienić warunki pracy i płacy, sporządzając aneks do umowy.

Natomiast pracodawca ma też możliwość przedstawienia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Jeśli ten je odrzuci, umowa o pracę zostanie rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 

Dokument, jakim jest wzór zmiany etatu z ½ na cały to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, czyli porozumienie zmieniające, w którym obie strony wspólnie ustalają nowe warunki świadczenia pracy – nie tylko wyższy wymiar czasu pracy, ale też proporcjonalnie wyższe wynagrodzenie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zmiana etatu z 1/2 na cały – wzór