X
Znajdź prawnika

Ceny transferowe – kiedy powstaje obowiązek dokumentacyjny?

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Minął pierwszy rok obowiązywania danej regulacji i podatnicy powoli musieli przygotowywać się do dołączenia dokumentacji cen transferowych do deklaracji podatkowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych...
Kary administracyjne o charakterze pieniężnym

Kary administracyjne o charakterze pieniężnym

Kary administracyjne to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym. Organ administracji publicznej nakłada je w drodze decyzji. Kara może zostać nałożona zarówno na osobę fizyczną jak i osobę prawnej bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli ta naruszy prawo, tj. niedopełnieni obowiązku prawnego albo naruszy zakaz ciążący na...
Odszkodowanie za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku na drodze lub chodniku

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku na drodze lub chodniku

Kto z nas podczas zimowych spacerów nie zaliczył przysłowiowego orła? Upadek nie grozi nam jedynie w okresie mrozów, również sucha, lecz nierówna bądź dziurawa nawierzchnia chodnika czy drogi może doprowadzać do wypadku. Zazwyczaj upadek kończy się obiciem i kilkoma siniakami. Jednak często z pozoru niegroźna wywrotka, może doprowadzić do...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.