X
Znajdź prawnika

Cisza nocna – czy tylko w nocy można otrzymać mandat?

Cisza nocna, czas przeznaczony na spokojny odpoczynek. Czas w którym należy zachowywać względny spokój. Czas w którym powinniśmy się powstrzymać od hałasowania, puszczania głośno muzyki czy przeprowadzania prac remontowo-budowlanych. Jednakże należy mieć świadomość, że cisza nocna to wyłącznie konstrukt społeczny, w żaden sposób prawnie nie uregulowany. Co oczywiście nie...

Kara łączna

Instytucja kary łącznej został unormowana w ustawie – Kodeks Karny (dalej k.k.). Przewiduje ona mieszany system łączenia kar. Występuje zasada absorpcji polegająca na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar. Oraz zasada kumulacji polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.