Przestępstwo nie-alimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów

Czy uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne? W Polskim prawie karnym zgodnie z kodeksem opiekuńczym i rodzinnym, małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny, którą założyli, wspólnie tworząc związek małżeński. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powinien być regulowany wedle sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małżonków. Polskie prawo karne – aby zapewnić ochronę rodzinom objętym obowiązkiem alimentacyjnym – wprowadziło pewne zasady co do niewywiązywania się z obowiązku płacenia pieniędzy na dziecko. Po pomoc prawną możemy udać się do adwokata w Płocku, który oprócz prawa karnego zajmuje się również różnymi sprawami z prawa rodzinnego i spadkowego.

Art. 209

W kodeksie karnym. W art. 209 § 1, mamy wyraźnie napisane, że: „Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej, lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zatem, uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne.

Sprawami, które dotyczą przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, zajmuje się adwokat w Płocku. To tam możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, także odnośnie do spraw alimentacyjnych. Doświadczona osoba doskonale wie, jak poruszać się po przepisach prawa, aby te nie przyprawiały o zawroty głowy.

Adwokat w Płocku – kiedy nie występuje obowiązek płacenia alimentów?

Osoba, która nie płaci alimentów, może być pociągnięta do odpowiedzialności dopiero wtedy, gdy wykaże się, że miała ona taki obowiązek względem danej osoby. Taki obowiązek może wynikać z orzeczenia (sądu), umowy, czy też ugody.

Przestępstwo nie-alimentacji powstaje wtedy, gdy osoba, która ma realne możliwości do płacenia alimentów, wcale tego nie robi i uchyla się od ciążącego na nim obowiązku. Adwokat w Płocku podkreśla również, że pewne okoliczności zwalniają sprawcę od płacenia alimentów. Niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie musi zaraz oznaczać tego, że dana osoba miga się od płacenia alimentów. Co więc zwalnia i usprawiedliwia sprawcę? Sąd Najwyższy wyróżnia następujące sytuacje:

  • kiedy dziecko jest w stanie w 100% samo zaspokoić swoje potrzeby materialne, wykonując pracę. Natomiast kiedy dziecko sobie dorabia, to ten obowiązek nadal istnieje, ale można wnioskować o zmniejszenie kwoty alimentacyjnej.

  • kiedy obowiązek alimentacyjny powoduje znaczny uszczerbek na portfelu rodzica, który został objęty tym obowiązkiem. Rodzic poprzez uiszczanie opłat alimentacyjnych może popaść w niedostatek – wynika to z przyczyn niezależnych od niego.

  • kiedy dziecko osiąga pełnoletność. Wniosek o uchylenie się od płacenia alimentów może wystąpić, kiedy dziecko nie uczęszcza już do żadnej szkoły i jest w stanie całkowicie zaspokoić swoje potrzeby samo.

  • kiedy dziecko nie dokłada starań do usamodzielnienia się i, tak jakby, wykorzystuje swoją sytuację do tego, aby ściągać z rodzica alimenty.

  • kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów znajduje się w więzieniu. W takim przypadku sąd może zdecydować o całkowitej kwocie miesięcznego zobowiązania lub o całkowitym zniesieniu tego obowiązku.

Nie zawsze występuje obowiązek płacenia alimentów, ale jeżeli już zajdzie taka ewentualność, to aby zakończyć ten obowiązek płacenia, warto skierować się po pomoc do doświadczonych doradców. Ostateczną drogą do zamknięcia całej sprawy, jest sąd, ale wcześniej warto udać się do adwokata w Płocku.

 

Artykuł partnera

Admin
Admin