Czy sztuczki rozwodowe stosuje się do podziału majątku?

Podziału majątku tak jak sam rozwód z pewnością będzie kosztować sporo emocji. Poza tym oczywiście należy dopełnić szeregu formalności. Nie wszystkie czynności oraz pytania będą proste i przyjemne, szczególnie gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, a jednym z elementów sprawy rozwodowej jest ustalenie wysokości alimentów drugiej stronie. Oczywiście sam podział majątku wymaga rozdzielności majątkowej. Poza tym w zależności od tego, kiedy złożymy odpowiedni wniosek, będziemy się musieli liczyć z szeregiem ważnych aspektów.
podział majątku

Na czym polega podział majątku?

Wniosek o podział majątku może zostać złożony przez jednego z małżonków lub też inną zainteresowaną faktem osobę. Cała procedura opiera się na założeniu, że wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie została podpisana intercyza.

W efekcie zarówno to, czego para dorobi się w czasie trwania małżeństwa wspólnie, oraz to, co uzyskają z osobna, staje się majątkiem wspólnym. Będzie to na przykład wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody z działalności zarobkowej czy też ze wspólnego majątku.

To też środki na różnego rodzaju rachunkach oraz składki na subkontach. Natomiast majątkiem osobistym będą dobra nabyte jeszcze przed zawarciem małżeństwa – nagrody, odszkodowania czy też przedmioty uzyskane poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Warto pamiętać, że wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozprawy rozwodowej oraz przy śmierci jednego z małżonków lub po unieważnieniu małżeństwa.

Sama procedura podziału majątku od zawsze budzi różnego rodzaju emocje. Wymaga również złożenia poprawnego pisma, w którym zawrzeć należy przyczynę, datę ustania wspólności ustawowej małżeńskiej oraz wskazać składniki majątku wspólnego.

To one będą podlegać podziałowi i mogą to być na przykład dom, samochód, meble. Wiele osób korzysta przy tym ze wsparcia radców prawnych, którzy pomagają również wówczas, gdy druga strona stosuje różnego rodzaju sztuczki rozwodowe.

Czy to konieczny element sprawy rozwodowej?

Jak można się domyślać na rozprawie rozwodowej oraz w czasie sprawy o podział majątku można się domagać na przykład zwrotu wydatków i nakładów, jakie się poczyniło z majątku osobistego na rzecz wspólnego.

Wówczas często podnoszony jest argument nierównego udziału na podstawie na przykład zebranych dokumentów. Mogą to być faktury, zaświadczenia potwierdzające darowizny czy też przyjęcie spadku oraz zeznania świadków. Bo choć małżonkowie z zasady mają równe udziały w majątku wspólnym, to zdarza się, że decyzją sądu składniki majątku nie są dzielone proporcjonalnie.

By rozpocząć sprawę, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego, jeżeli składany jest równocześnie z pozwem o rozwód, oraz dokonać opłaty w wysokości 1000 zł. Warto pamiętać o tym, że jeśli pismo przedstawia zgodny projekt podziału majątku wspólnego, to koszty z nim związane wynoszą 300 zł.

Nie ma uniwersalnego wzoru wniosku o podział majątku wspólnego. Takie dokumenty warto przygotować z radcą prawnym, który dopasuje strategie działania do indywidualnych potrzeb klienta. Sprawę rozpoznawał będzie sąd właściwy dla miejsca położenia majątku. Można oczywiście przenieść rozprawę do innego miasta.

W zależności od tego czy małżonkowie chcą się porozumieć na sali sądowej sprawa może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Im więcej świadków, dowodów czy ekspertyz tym procedura staje się bardziej skomplikowana i oczywiście czasochłonna.

Nie zawsze drugi małżonek zgadza się z wnioskami, a często kartą przetargową stają się po prostu dzieci. Wiele osób mierzy się również z tym, że został orzeczony rozwód a wspólne mieszkanie czy nierozliczone środki finansowe w dalszym ciągu utrudniają rozpoczęcie nowego życia.

I dlatego właśnie, choć podział majątku po rozwodzie wcale nie jest konieczny, to warto przeprowadzić sprawę, korzystając z pomocy specjalisty, aby zamknąć sprawę rozstania z drugim rodzicem. Warto jednak pamiętać o tym, że podział majątku nie jest zależny od rozwodu i może być nawet przeprowadzony przed całą sprawą, a nawet kilka lat po zamknięciu tego ważnego rozdziału.

Można również połączyć ze sobą rozwód i podział majątku i przeprowadzić dwie sprawy jednocześnie, a nawet dogadać się ze sobą i sporządzić stosowną umowę. Oczywiście majątek wcale nie musi być podzielony równo po połowie pomiędzy małżonkami.

Jakie są składniki majątku?

Podział majątku jest możliwy nawet bez rozwodu lub przed złożeniem pozwu o rozwód. Da się również całą procedurę przeprowadzić w drodze umowy o podział majątku wspólnego, co z pewnością upraszcza oraz przyspiesza wszystkie procesy, a także wiąże się z mniejszym stresem.

Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, o ile elementem wspólnego majątku jest nieruchomość. Wszystkie rozwiązania prawne są natomiast zawsze dopasowane do danego klienta, bo każda sprawa jest wyjątkowa, a z zasady chodzi o to, by zapewnić podstawowe potrzeby i wziąć pod uwagę różne zobowiązania i aspekty także te związane z dzieckiem.

Polecane wzory pism:

Admin
Admin

więcej porad

Suma ubezpieczenia a wysokość składki

Bez wątpienia ubezpieczenia stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2020 roku nasi rodacy wydali na opłacenie składek ubezpieczeniowych 63,4 mld zł. Tylko na polisy na życie Polacy przeznaczyli łącznie 20,7 mld zł, na ubezpieczenia komunikacyjne 23,4 mld zł, a ubezpieczenia zdrowotne to kolejne 940,7 mln zł. Niestety, za zwiększonym zainteresowaniem ubezpieczeniami nie zawsze idzie wzrost wiedzy na temat konstrukcji polis. Problemy sprawia na przykład suma ubezpieczenia i jej powiązanie z wysokością składki ubezpieczenia. [reklama-ads] Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia? Składka ubezpieczenia to po prostu cena, jaką trzeba zapłacić za wykupienie wybranej polisy i tym samym uzyskanie ochrony w wyznaczonym w umowie zakresie. Odnosi się to do każdego rodzaju ubezpieczenia. Zarówno sposób opłacenia składki ubezpieczenia, jak i jej wysokość to obok zakresu ubezpieczenia kluczowe kwestie, które są częścią umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym. Od czego zatem zależy wysokość składki ubezpieczenia? Istotne są tutaj różne parametry i czynniki. Na cenę polisy ma wpływ rodzaj ubezpieczenia, okres ochrony ubezpieczeniowej, poziom ryzyka dla ubezpieczyciela, analiza klienta, a także wartość sumy ubezpieczenia. W tym artykule skoncentrujemy się właśnie na tej ostatniej kwestii. Składkę kształtuje z jednej strony ryzyko ubezpieczeniowe, a z drugiej wysokość ewentualnego odszkodowania powiązana z sumą ubezpieczenia. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tytułowego pojęcia, warto wyjaśnić, czy jest możliwe zmniejszenie wysokości składki ubezpieczenia. [reklama-ads] Czy można zmniejszyć wysokość składki ubezpieczenia? Zmniejszenie wysokości składki ubezpieczenia to oczywiście tańsza polisa. Czy jednak zawsze opłaca się za wszelką cenę obniżać koszty zakupu polisy? Zapytaliśmy o to eksperta. – Zawsze warto szukać tańszego ubezpieczenia, ale nie kosztem zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, bo to właśnie ona jest najważniejsza w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych. Kalkulacja składki OC musi uwzględniać, że w przypadku obowiązkowego OC komunikacyjnego zakres ochrony jest zawsze taki sam, a składkę można zredukować przede wszystkim dzięki bezszkodowej historii ubezpieczenia. W ubezpieczeniu majątkowym niższą składkę można zapłacić, gdy wybierzemy ubezpieczyciela, u którego mamy już wykupione inne polisy – zauważa ekspert porównywarki ubezpieczeń Punkta.pl – Składka może być niższa także wtedy, gdy zapłacimy ją jednorazowo, a nie w ratach. Inny sposób na redukcję ceny ubezpieczenia to obniżenie sumy ubezpieczenia, co również może nie być korzystne. Najlepiej porównać ze sobą jak najwięcej ofert przed wybraniem polisy. Pozwoli to znaleźć najkorzystniejsze ubezpieczenie. Dziś można dokonać porównania w zaciszu własnego domu dzięki takim narzędziom jak internetowe porównywarki ubezpieczeń – podkreśla ekspert. [reklama-ads] Czym jest suma ubezpieczenia? Wróćmy jednak do sumy ubezpieczenia. Ten termin znajdziemy w każdym OWU. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, to maksymalna kwota, jaką ubezpieczony będzie mógł otrzymać, gdy wystąpi szkoda objęta ochroną. Jednocześnie może się zdarzyć, że suma ubezpieczenia nie pokryje rzeczywiście poniesionej straty. Będzie to oznaczać, że doszło do niedoubezpieczenia, co jest oczywiście niekorzystne dla strony opłacającej składkę. Trzeba również pamiętać, żeby nie mylić sumy ubezpieczenia z kwotą odszkodowania. Ta ostatnia nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, ale nie ma przeszkód, aby była niższa. Kwotę odszkodowania określa się bowiem na podstawie wyceny konkretnej szkody. Czym różni się suma ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej? Oprócz sumy ubezpieczenia można spotkać się również z określeniem „suma gwarancyjna”. Nie należy jednak utożsamiać i mylić tych dwóch sum. Suma ubezpieczenia – jak wcześniej wyjaśniliśmy – to maksymalne odszkodowanie, na jakie może liczyć poszkodowany w chwili ujawnienia się szkody. Suma gwarancyjna to natomiast gwarantowana suma ubezpieczenia w polisach OC. Jej wysokość jest taka sama u każdego ubezpieczyciela, ponieważ narzucają ją przepisy prawa. [reklama-ads] Ustawowa suma gwarancyjna zmienia się co 5 lat i wynosi od 2019 roku: 5 210 000 euro – dla szkód na osobie, 1 050 000 euro – dla szkód na mieniu. Duży wybór ubezpieczeń samochodowych znajdziesz pod adresem internetowym https://punkta.pl/ubezpieczenie-samochodu/. Suma ubezpieczenia – jak jest wyliczana? Sumę ubezpieczenia ustala zakład ubezpieczeń. Bierze przy tym pod uwagę różne czynniki w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Dla przykładu, przy ubezpieczeniu mieszkania czy domu analizowane są ceny rynkowe nieruchomości w danej lokalizacji. Gdy polisa mieszkaniowa ma obejmować również ruchomości, wtedy ubezpieczyciel musi wziąć pod uwagę także ich wartość. Obydwie strony umowy muszą dołożyć starań, aby ustalić właściwą sumę ubezpieczenia. Gdy będzie ona zbyt niska, pojawi się zjawisko niedoubezpieczenia i osoba wykupująca polisę w przypadku wystąpienia szkody straci. Natomiast przy nadubezpieczeniu klient zapłaci wyższą składkę, ale i tak otrzyma niższe odszkodowanie, ponieważ ubezpieczyciel wyliczy faktyczną wartość mienia. Na koniec warto dodać, że suma ubezpieczenia może być redukcyjna lub nieredukcyjna. W pierwszym przypadku suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanego odszkodowania, natomiast w drugim – nie zmienia się w czasie trwania umowy. [reklama-ads] Suma ubezpieczenia to jedna z ważniejszych kwestii przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Ma również ogromny wpływ na wysokość składki ubezpieczenia. Obniżenie sumy ubezpieczenia pozwala obniżyć cenę polisy w ubezpieczeniach nieobowiązkowych, ale jednocześnie stwarza dla ubezpieczonego ryzyko straty w razie wystąpienia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Tekst partnera

Porada prawna online — jakie są zalety porad prawnych online?

Zalety udzielania porad prawnych w internecie Porada prawna online to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Z prawnikiem możemy się umówić na wybrany dzień i godzinę, oszczędzając czas na dotarcie do kancelarii. Jest to szczególnie dogodne dla osób mieszkających z dala od dużych miast, gdzie niełatwo o prawnika danej specjalizacji. Możemy wybrać dowolnego prawnika, z każdego zakątka kraju. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do lokalnych adwokatów. [reklama-ads] Z porad kancelarii prawnych można korzystać całodobowo — mailowo lub przez infolinię. Z adwokatem można się umówić na video poradę, która jest dostępna w ciągu 24 godzin. Z prawnikiem nie musimy się spotykać w kancelarii. Zyskujemy zatem poczucie bezpieczeństwa, a także dyskrecję. Nikt postronny nie zobaczy nas wchodzących do biura. Wady udzielania porad prawnych online Korzystanie z porad prawnych online ma też wady. Podstawowym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego sprzętu: komputera lub smartfona, drukarki oraz skanera. Jeśli oprócz porady potrzebne będzie przygotowanie dokumentów czy wniosków to konieczne będzie ich wydrukowanie. Możemy skorzystać z usług punktu ksero, ale to ograniczy poufność naszej sprawy. Dla wielu także brak bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, w zaciszu jego gabinetu może być dużym problemem. W domu nie zawsze mamy możliwość przeprowadzenia spokojnej rozmowy bez świadków. Także sposób płatności może być dla wielu wadą. Zazwyczaj dokonuje się ich przy użyciu karty płatniczej. A nie każdy chce, aby płatność była widoczna dla osoby, z którą na przykład współdzielimy konto. [reklama-ads] Czym się kierować przy wyborze kancelarii internetowej? Najważniejsze to sprawdzić wiarygodność podmiotu udzielającego porad prawnych online. Wybierając firmę, należy upewnić się, czy na stronie internetowej podane są dane takie jak imię i nazwisko właściciela, adres, nip i najlepiej potwierdzić je wpisując dane do wyszukiwarki internetowej. W dzisiejszych czasach nietrudno paść ofiarą oszustów. Dlatego zadbajmy o nasze bezpieczeństwo w sieci. Kolejną ważną sprawą jest zapoznanie się z opiniami na temat danej osoby świadczącej usługi prawnicze. Możemy je znaleźć, wpisując nazwę w wyszukiwarce internetowej. Również na forach internetowych użytkownicy polecają sprawdzone kancelarie. Jak się przygotować do video porady? [reklama-ads] Przed pierwszym kontaktem z adwokatem warto przemyśleć wszystko, co chcemy powiedzieć i o co zapytać. Można zapisać na kartce najważniejsze punkty, aby w stresie o niczym nie zapomnieć. Przyda się też coś do zanotowania najważniejszych informacji przekazanych nam w trakcie rozmowy. Upewnijmy się, że w trakcie trwania konferencji nikt nie będzie nam przeszkadzał. Rozmowa przebiegnie bez zakłóceń, sprawniej i więcej kwestii zdążymy omówić. Obecnie, kiedy każdy się spieszy porady prawne online mogą być wybawieniem. Artykuł partnera [reklama-ads]