Czy sztuczki rozwodowe stosuje się do podziału majątku?

Podziału majątku tak jak sam rozwód z pewnością będzie kosztować sporo emocji. Poza tym oczywiście należy dopełnić szeregu formalności. Nie wszystkie czynności oraz pytania będą proste i przyjemne, szczególnie gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, a jednym z elementów sprawy rozwodowej jest ustalenie wysokości alimentów drugiej stronie. Oczywiście sam podział majątku wymaga rozdzielności majątkowej. Poza tym w zależności od tego, kiedy złożymy odpowiedni wniosek, będziemy się musieli liczyć z szeregiem ważnych aspektów.
podział majątku

Na czym polega podział majątku?

Wniosek o podział majątku może zostać złożony przez jednego z małżonków lub też inną zainteresowaną faktem osobę. Cała procedura opiera się na założeniu, że wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie została podpisana intercyza. W efekcie zarówno to, czego para dorobi się w czasie trwania małżeństwa wspólnie, oraz to, co uzyskają z osobna, staje się majątkiem wspólnym. Będzie to na przykład wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody z działalności zarobkowej czy też ze wspólnego majątku. To też środki na różnego rodzaju rachunkach oraz składki na subkontach. Natomiast majątkiem osobistym będą dobra nabyte jeszcze przed zawarciem małżeństwa – nagrody, odszkodowania czy też przedmioty uzyskane poprzez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Warto pamiętać, że wspólność majątkowa ustaje w wyniku rozprawy rozwodowej oraz przy śmierci jednego z małżonków lub po unieważnieniu małżeństwa.

Sama procedura podziału majątku od zawsze budzi różnego rodzaju emocje. Wymaga również złożenia poprawnego pisma, w którym zawrzeć należy przyczynę, datę ustania wspólności ustawowej małżeńskiej oraz wskazać składniki majątku wspólnego. To one będą podlegać podziałowi i mogą to być na przykład dom, samochód, meble. Wiele osób korzysta przy tym ze wsparcia radców prawnych, którzy pomagają również wówczas, gdy druga strona stosuje różnego rodzaju sztuczki rozwodowe.

Czy to konieczny element sprawy rozwodowej?

Jak można się domyślać na rozprawie rozwodowej oraz w czasie sprawy o podział majątku można się domagać na przykład zwrotu wydatków i nakładów, jakie się poczyniło z majątku osobistego na rzecz wspólnego. Wówczas często podnoszony jest argument nierównego udziału na podstawie na przykład zebranych dokumentów. Mogą to być faktury, zaświadczenia potwierdzające darowizny czy też przyjęcie spadku oraz zeznania świadków. Bo choć małżonkowie z zasady mają równe udziały w majątku wspólnym, to zdarza się, że decyzją sądu składniki majątku nie są dzielone proporcjonalnie.

By rozpocząć sprawę, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego, jeżeli składany jest równocześnie z pozwem o rozwód, oraz dokonać opłaty w wysokości 1000 zł. Warto pamiętać o tym, że jeśli pismo przedstawia zgodny projekt podziału majątku wspólnego, to koszty z nim związane wynoszą 300 zł. Nie ma uniwersalnego wzoru wniosku o podział majątku wspólnego. Takie dokumenty warto przygotować z radcą prawnym, który dopasuje strategie działania do indywidualnych potrzeb klienta. Sprawę rozpoznawał będzie sąd właściwy dla miejsca położenia majątku. Można oczywiście przenieść rozprawę do innego miasta. W zależności od tego czy małżonkowie chcą się porozumieć na sali sądowej sprawa może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Im więcej świadków, dowodów czy ekspertyz tym procedura staje się bardziej skomplikowana i oczywiście czasochłonna. Nie zawsze drugi małżonek zgadza się z wnioskami, a często kartą przetargową stają się po prostu dzieci. Wiele osób mierzy się również z tym, że został orzeczony rozwód a wspólne mieszkanie czy nierozliczone środki finansowe w dalszym ciągu utrudniają rozpoczęcie nowego życia.  I dlatego właśnie, choć podział majątku po rozwodzie wcale nie jest konieczny, to warto przeprowadzić sprawę, korzystając z pomocy specjalisty, aby zamknąć sprawę rozstania z drugim rodzicem. Warto jednak pamiętać o tym, że podział majątku nie jest zależny od rozwodu i może być nawet przeprowadzony przed całą sprawą, a nawet kilka lat po zamknięciu tego ważnego rozdziału. Można również połączyć ze sobą rozwód i podział majątku i przeprowadzić dwie sprawy jednocześnie, a nawet dogadać się ze sobą i sporządzić stosowną umowę. Oczywiście majątek wcale nie musi być podzielony równo po połowie pomiędzy małżonkami.

Jakie są składniki majątku?

Podział majątku jest możliwy nawet bez rozwodu lub przed złożeniem pozwu o rozwód. Da się również całą procedurę przeprowadzić w drodze umowy o podział majątku wspólnego, co z pewnością upraszcza oraz przyspiesza wszystkie procesy, a także wiąże się z mniejszym stresem. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, o ile elementem wspólnego majątku jest nieruchomość. Wszystkie rozwiązania prawne są natomiast zawsze dopasowane do danego klienta, bo każda sprawa jest wyjątkowa, a z zasady chodzi o to, by zapewnić podstawowe potrzeby i wziąć pod uwagę różne zobowiązania i aspekty także te związane z dzieckiem.

Tekst partnera

Redaktor
Redaktor