Aneks do regulaminu pracy – wzór

16.00 

Aneks do regulaminu pracy wprowadza się w taki sam sposób jak sam regulamin. Warto przypomnieć, że jest to dokument, który ustala organizację i porządek w procesie pracy. Wprowadzić regulamin musi ten pracodawca, który zatrudnia u siebie co najmniej 20 osób. 

Zarówno regulamin pracy, jak i aneks do regulaminu pracy powinien zostać uzgodniony z organizacją związkową, która działa w danym zakładzie. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestii jak potwierdzanie przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności. Co do zasady, regulamin pracy wydaje się na czas nieokreślony.

Obowiązuje on do momentu wprowadzenia nowego regulaminu lub do czasu sporządzenia aneksu do regulaminu.

Wzór regulaminu pracy przewiduje ujęcie w takim dokumencie oznaczenia regulaminu, którego dotyczy, a także opisu wprowadzanych zmian. Zmiany do regulaminu pracy za pomocą aneksu wprowadza się w takim samym trybie i obwieszcza się w taki sam sposób jak regulamin. Aneks podpisuje dyrektor zakładu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do regulaminu pracy – wzór