Aneks do umowy najmu – Przedłużenie umowy wzór

16.00 

Aneks do umowy najmu – przedłużenie umowy to jeden z częściej sporządzanych aneksów. Dzięki takiemu dokumentowi najemca i wynajmujący nie muszą zawierać kolejnej umowy za każdym razem, kiedy ta zawarta na czas określony ulegnie rozwiązaniu.

Mogą zawrzeć porozumienie i podpisać aneks zmieniający, aby przedłużyć okres najmu, ale również dodać nowe zapisy do umowy, usunąć jej postanowienia lub zmodyfikować warunki najmu. 

Aneks do umowy najmu – przedłużenie umowy musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien zawierać dane stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy oraz dokładny opis wprowadzanych zmian, czyli nowy termin rozwiązania umowy.

Ważne jest również, aby obie strony podpisały aneks i dołączyły go do oryginalnych egzemplarzy umowy.

Wzór aneksu do umowy najmu – przedłużenie umowy będzie przydatnym drukiem dla każdego wynajmującego. Na podstawie takiego wzoru da się przygotować również inne aneksy zmieniające, na przykład aneks zmieniający wysokość czynszu najmu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu – Przedłużenie umowy wzór