Aneks do umowy o pracę – Zmiana etatu – wzór

16.00 

Aneks do umowy o pracę – zmiana etatu to dokument, którym można zmienić warunki świadczenia pracy zarówno przy umowie na czas określony, jak i przy umowie na czas nieokreślony. Aneksem strony mają prawo zwiększyć lub zmniejszyć etat, na przykład z ½ do całego.

Z reguły, będzie wiązało się to również z podwyższeniem wynagrodzenia za pracę.

Aneks do umowy o pracę – zmiana etatu to porozumienie zmieniające, zawierane wyłącznie za zgodą obu stron: pracownika i pracodawcy. Dokumentu tego typu pracodawca nie może sporządzić samodzielnie, wbrew woli pracownika. Na aneksie do umowy o pracę muszą widnieć podpisy obu stron stosunku pracy. 

Wzór aneksu do umowy o pracę – zmiana etatu to gotowy do wypełnienia druk, w którym należy uwzględnić dane stron umowy, oznaczenie umowy o pracę, której dotyczy, a także opis wprowadzanych zmian.

Aneks powinien wyznaczać też termin, w jakim zmiany wchodzą w życie. Jeśli nie określa daty zmiany etatu, przyjmuje się, że zapisy stają się aktualne w momencie podpisania dokumentu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy o pracę – Zmiana etatu – wzór