Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

16.00 

Aneks do umowy o roboty budowlane jest dokumentem, który pozwala wprowadzać zmiany w umowie, korygować błędne zapisy lub dodawać nowe warunki współpracy. Taki aneks musi, co do zasady, przyjmować taką samą formę jak oryginalna umowa lub formę określoną przez tę umowę.

W przypadku umowy o roboty budowlane będzie to zwykła forma pisemna.

Najczęściej, aneks do umowy budowlanej dotyczy ustalonych terminów realizacji poszczególnych etapów budowy czy remontu. Może zmieniać jednak również wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy czy przewidywać kolejne prace w ramach jednego projektu. 

Wzór aneksu do umowy o roboty budowlane ułatwia przygotowanie poprawnego dokumentu. Aneks musi wskazywać bowiem dane umowy, której dotyczy, a także strony umowy oraz wprowadzane zmiany wraz z datą ich obowiązywania.

Każda wprowadzana zmiana powinna zostać precyzyjnie opisana, podobnie jak korekty czy nowe postanowienia kontraktu. Wypełniony i podpisany druk dołącza się do oryginalnej umowy o roboty budowlane, ponieważ dokument jest jej integralną częścią.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR