Aneks do umowy – wzór ogólny

16.00 

Aneksowanie umów to sposób na wprowadzenie do nich zmian bez potrzeby sporządzania całkowicie nowej umowy. Aneks pozwala zmieniać istniejące zapisy, korygować je, usuwać i dodawać nowe.

Aneks do umowy można sporządzić wyłącznie za zgodą obu stron, ponieważ powinny widnieć na nim ich podpisy. Należy pamiętać też, że nie wszystkie elementy umowy można zmienić poprzez aneksowanie.

Każdy aneks do umowy musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Kluczowe jest wskazanie w nim umowy, której dotyczy oraz daty, od której wprowadzane zmiany wchodzą w życie.

Jeśli aneks zmienia postanowienia umowy, powinien wyraźnie wskazywać je za pomocą oznaczenia właściwych paragrafów i ustępów. 

Aneksowaniem można wprowadzić zmiany między innymi do umowy najmu czy umowy o pracę. Wzór ogólny aneksu do umowy jest uniwersalny, co oznacza, że nadaje się do wprowadzania zmian w każdej umowie.

Warto pamiętać, aby po sporządzeniu aneksu dołączyć go do oryginalnego dokumentu, ponieważ stanowi on jego integralną część.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy – wzór ogólny