Aneks do regulaminu ZFŚS – wzór

16.00 

Aneks do regulaminu ZFŚS to sposób na formalne aktualizowanie treści regulaminu, dodanie do niego nowych postanowień, poprawienie błędów czy też usunięcie konkretnych zapisów. Aneksowania regulaminu ZFŚS dokonuje pracodawca, zgodnie z art. 10 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Aneks do regulaminu ZFŚS musi przyjmować formę pisemną. Dokument może zmieniać ustalone warunki w zakresie zasad korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, zasad przeznaczania środków funduszu na różne cele, czy też rodzajów działalności socjalnej – takie elementy zawiera bowiem każdy regulamin ZFŚS. 

Wzór aneksu regulaminu ZFŚS wypełnia pracodawca, ale gotowy aneks wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja nie działa, pracodawca uzgadnia nowy regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 

Aneks do regulaminu może zostać sporządzony w dowolnym czasie, o ile przedstawiona procedura zostanie zachowana. 
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do regulaminu ZFŚS – wzór