Aneks do umowy – Zmiana nazwy firmy – wzór

16.00 

Aneks do umowy – zmiana nazwy firmy to dokument, który – w przypadku umowy o pracę – nie jest wymagany, o ile poza nazwą nie zmienia się adres siedziby, numer NIP, REGON ani numer KRS.

Nazwa pracodawcy nie ma bowiem wpływu na warunki świadczenia pracy. W pozostałych przypadkach sporządzenie takiego aneksu zmieniającego jest koniecznie.

Aneks do umowy – zmiana nazwy firmy musi przyjmować formę taką samą jak umowa, której dotyczy, o ile w jej treści nie określono wymaganej dla aneksów innej formy pisemnej. W treści aneksu do umowy muszą znaleźć się natomiast dane stron umowy oraz oznaczenie dokumentu, którego dotyczy aneksowanie.

Konieczne jest także dokładne opisanie wprowadzanych zmian z oznaczeniem terminu ich obowiązywania. Jeśli termin ten nie zostanie określony, przyjmuje się, że zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania aneksu. 

Wzór aneksu do umowy – zmiana nazwy firmy to gotowy do wypełnienia druk, który powinien zostać podpisany przez obie strony stosunku prawnego. Aneksy zawsze zawiera się bowiem za porozumieniem stron.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy – Zmiana nazwy firmy – wzór