Czynny żal za brak przeglądu kasy fiskalnej – wzór

16.00 

Za nieprzestrzeganie obowiązku wykonania okresowego przeglądu kasy fiskalnej przedsiębiorcy grożą sankcje karne skarbowe. Brak terminowego przeglądu kasy uznawany jest bowiem za wadliwe prowadzenie księgi, co oznacza, że jest zagrożony karą grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Przeglądu kasy fiskalnej należy dokonywać co 24 miesiące. Terminu tego musi pilnować podatnik, a nie serwis, który dokonuje przeglądów. Termin na wykonanie przeglądu kasy fiskalnej jest ściśle określony i nie podlega przywróceniu.

Nawet w sytuacji, gdy uchybienie terminu nastąpiło z wyjątkowych przyczyn, podatnik nie może liczyć na przywrócenie terminu przez urząd. Nie pomoże zatem złożenie pisma wyjaśniającego okoliczności niewykonania przeglądu kasy fiskalnej na czas.

Karą za brak przeglądu kasy fiskalnej w terminie jest kara grzywny, mieszcząca się w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli przedsiębiorca skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi też dokonać zwrotu takiej ulgi – dotyczy to podatników, którzy nie wykonali przeglądu w terminie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Najczęściej jednak na podatnika, który nie zrealizował przeglądu kasy fiskalnej w terminie – nakładana jest kara grzywny mandatem karnym, którego wysokość nie przekracza podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Aby uniknąć wszelkich kar, przedsiębiorca powinien zgłosić czynny żal za brak przeglądu kasy fiskalnej.

Takie pismo podatnik może wnieść do urzędu skarbowego, zanim ten będzie w posiadaniu udokumentowanej informacji o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal pozwala podatnikowi wyjaśnić, dlaczego nie dopełnił swojego obowiązku. Można powołać się w nim między innymi na nieznajomość przepisów czy zwykłe zapominalstwo.

Warto pamiętać jednak, że nawet pozytywne rozpatrzenie pisma nie prowadzi do anulowania obowiązku wykonania przeglądu kasy fiskalnej, dlatego podatnik powinien zgłosić kasę do przeglądu w serwisie równolegle ze zgłoszeniem czynnego żalu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za brak przeglądu kasy fiskalnej – wzór