Harmonogram sprzątania klatki schodowej – wzór

16.00 

Obowiązek sprzątania klatki schodowej zwykle realizowany jest przez mieszkańców zajmujących lokale danego budynku w ustalonej kolejności. Harmonogram sprzątania klatki schodowej pozwala upewnić się, że każdy lokator wie, kiedy następuje jego kolej na realizację wymaganych prac.

Sprzątanie klatki schodowej obejmuje zazwyczaj zamiatanie i mycie schodów, a niekiedy także mycie poręczy, ścian czy nawet ich dezynfekcję. 

Sprzątanie klatki schodowej można zlecić zewnętrznej firmie, jednak koszty takiej usługi ponosić będą solidarnie wszyscy mieszkańcy budynku.

Zamiast tego korzystniej jest więc opracować harmonogram sprzątania klatki schodowej, który przewiduje wykonanie niezbędnych prac kolejno przez wszystkich lokatorów. Sprzątanie zwykle zaplanowane jest na ostatnie dni tygodnia – piątek lub sobotę. 

Jak przygotować harmonogram sprzątania? Wystarczy wypełnić w tym celu gotowy wzór harmonogramu sprzątania klatki schodowej, który wylicza również obowiązki sprzątających po to, by każdy z lokatorów wykonywał pracę w takim samym zakresie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Harmonogram sprzątania klatki schodowej – wzór