Innowacja, oświadczenie dyrektora – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wprowadzoną innowację pedagogiczną dyrektor szkoły zgłasza do kuratorium oświaty, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002. Wprowadzenie innowacji odbywa się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Innowacja, oświadczenie dyrektora może dotyczyć między innymi:

 • programów nauczania,
 • metod nauczania,
 • sposobów organizowania lekcji,
 • oceniania uczniów,
 • relacji uczeń-nauczyciel,
 • doskonalenia nauczycieli,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych.

Warto pamiętać, że nie każda zmiana jest innowacją. Innowacja, oświadczenie dyrektora może dotyczyć działań:

 • celowych, z jasno określonymi efektami,
 • planowych, z przemyślanym harmonogramem,
 • zorganizowanych, przewidujących potrzebne zasoby,
 • kontrolowanych, z określonym sposobem ewaluacji.

Zgłoszenia innowacji można dokonać poprzez wypełnienie druku, jakim jest wzór innowacja, oświadczenie dyrektora. Do wypełnionego pisma dołącza się niezbędne załączniki, w tym między innymi kopię uchwały Rady Pedagogicznej i kopię opinii Rady Rodziców lub Rady Szkoły.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Innowacja, oświadczenie dyrektora – wzór