Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w sądzie? wzór

16.00 

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w sądzie? Usprawiedliwienie nieobecności świadka w sądzie to sposób na uniknięcie kary, która grozi wezwanej na przesłuchanie osobie za niestawiennictwo. Wezwania na rozprawę nie wolno ignorować – nawet jeśli świadek uważa, że jego zeznania nie wniosą niczego do sprawy.

Tak prawdę przesłuchanie wszystkich świadków to poszczególne etapy postępowania, których nie da się pominąć. Jeśli osoba wezwana na przesłuchanie nie stawi się w sądzie, rozwiązanie sprawy znacząco się przedłuży. Choćby z tego względu warto złożyć więc usprawiedliwienie do sądu, najlepiej jeszcze przed wskazanym terminem rozprawy.

Jak takie pismo przygotować? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór usprawiedliwienia – który pobierzesz powyżej↑

Jaka kara grozi za nieusprawiedliwioną nieobecność w sądzie?

Świadek wezwany na przesłuchanie nie może zignorować swojego obowiązku bez żadnych konsekwencji. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie grozi mu przede wszystkim kara grzywny w wysokości do 3 000 zł.

Poza tym świadek może zostać obciążony również dodatkowymi kosztami postępowania, które wygeneruje jego nieobecność w sądzie.

Jeśli to nie przekonuje świadka, że lepiej jest stawić się w sądzie na wezwanie lub usprawiedliwić ewentualną nieobecność, to warto wiedzieć, że w ostateczności osoba wezwana może zostać zatrzymana i doprowadzona przed sąd przymusowo.

Zatem całkowite zignorowanie pisma z nadzieją, że świadek uniknie konieczności stawania przed sądem – jest z góry skazane na niepowodzenie.

Poza tym warto pamiętać, że przesłuchania świadków są zaplanowanym etapem postępowania sądowego. Nieobecność jednego z nich jedynie przedłuża cały proces, co jest niekorzystne przede wszystkim dla poszkodowanych.

Choćby z tego względu usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu wyjazdu za granicę czy innego zaplanowanego wydarzenia warto złożyć jak najczęściej, koniecznie przed terminem przesłuchania. Dzięki temu sąd będzie w stanie zastąpić nieobecnego świadka kolejną osobą z listy, a postępowanie będzie przebiegało sprawnie.

Nieobecność w sądzie można usprawiedliwić

Na początek warto zaznaczyć, że dla sądu każdy świadek jest ważny i dopóki nie złoży swoich zeznań, nie może stwierdzać, że nie wniosą one niczego wartościowego do sprawy. Tak naprawdę, jeśli świadek nie miałby do powiedzenia niczego ważnego, sąd prawdopodobnie nie wezwałby go na rozprawę. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby na takim przesłuchaniu jednak się pojawić.

Gdyby było to niemożliwe, świadek powinien swoją nieobecność usprawiedliwić – najlepiej przed terminem przesłuchania, a jeśli jest to niemożliwe, to w odpowiednim terminie po otrzymaniu postanowienia o nałożeniu na niego kary. Zgodnie z treścią art. 275 Kodeksu postępowania cywilnego:

Świadek w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo.

Wezwany na przesłuchanie ma więc prawo poczekać na wymierzenie kary i dopiero wtedy złożyć usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu pracy za granicą czy choroby. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane.

O możliwości uniknięcia kary za nieobecność na przesłuchaniu informuje z kolei art. 286 Kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu:

Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Zatem dostateczne usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu pobytu za granicą, choroby czy innych obiektywnie ważnych okoliczności stanowi podstawę anulowania kary za niestawiennictwo na przesłuchaniu. Usprawiedliwienie to można złożyć telefonicznie, osobiście lub pocztą.

Jak napisać usprawiedliwienie do sądu z powodu nieobecności?

Najczęściej, świadkowie przygotowują usprawiedliwienie do sądu z powodu choroby, nie zdając sobie sprawy z faktu, że sąd może zweryfikować uzasadnienie ich wniosku, żądając przedstawienia zaświadczenia od lekarza sądowego – zaświadczenia od innych lekarzy z reguły nie są akceptowane, chyba że świadek udowodni, iż nie miał możliwości uzyskania zaświadczenia od lekarza sądowego.

Konieczność potwierdzenia choroby przez lekarza sądowego wynika z przepisów. Taki medyk przygotowuje zaświadczenie na podstawie badania bezpośredniego lub dokumentów ze szpitala w przypadku hospitalizacji.

Zatem wbrew pozorom – powołanie się na chorobę wcale nie stanowi najłatwiejszego rozwiązania w sytuacji, kiedy osoba wezwana nie chce stawiać się na przesłuchaniu.

Poza tym sąd nie uzna tłumaczenia, że świadek „źle się czuł” lub „był przeziębiony”. Zasadne będzie jedynie usprawiedliwienie związane z hospitalizacją, chorobą zakaźną czy poważną chorobą utrudniającą przemieszczanie się.

A czy usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu opieki nad dzieckiem, zagranicznego wyjazdu czy też zaawansowanej ciąży zostanie zaakceptowane? Wszystko zależy od okoliczności danej sytuacji, bowiem każda tego typu sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Duże znaczenie ma też fakt, czy świadek usprawiedliwia pierwszą, czy kolejną już nieobecność. Sąd ma prawo uznać za zasadne nawet usprawiedliwienie, w którym świadek powołuje się na konieczność towarzyszenia dziecku w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Jest to zatem kwestia, którą da się rozwiązać odpowiednio sformułowanym pismem.

Przygotowując uzasadnienie nieobecności do sądu, należy pamiętać, że pismo powinno być:

  • rzeczowe,
  • zgodne z prawdą,
  • treściwe,
  • pozbawione braków i błędów formalnych.

Dokument musi uwzględniać zatem co najmniej:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe świadka wraz z danymi kontaktowymi jak numer telefonu lub adres e-mail,
  • dane sądu z adresem,
  • oznaczenie sprawy, w tym sygnatura akt,
  • treść, czyli usprawiedliwienie nieobecności wraz z uzasadnieniem,
  • podpis świadka.

Częstym błędem popełnianym przez świadków jest pominięcie tak kluczowej informacji, jak numer telefonu kontaktowego czy adres mailowy.

Tymczasem w dzisiejszych czasach, kiedy pracownicy sądów mają możliwość błyskawicznego skontaktowania się ze świadkiem, zdecydowanie warto takie dane do kontaktu uwzględnić, aby komunikacja na linii sąd-świadek przebiegała jak najsprawniej.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w sądzie? wzór