Kosztorys budowlany – wzór z omówieniem

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak sporządzić kosztorys budowlany? Przeprowadzenie inwestycji zawsze wiąże się z kosztami zakupu materiałów czy kosztami niezbędnych nakładów pracy. Aby je oszacować, przygotowuje się kosztorys budowlany, który określa zakres robót, poszczególne etapy prac i koszty zakupu materiałów.

Kosztorys przydaje się w kontaktach z różnymi podmiotami, w tym między innymi z wykonawcami czy bankami. Ma jednak ogromne znaczenie także dla samego inwestora. Jak wycenić prace budowlane i jak powinien wyglądać prawidłowy kosztorys budowlany?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu, który pobierzesz powyżej.

Czym jest kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany to wycena prac budowlanych, która pozwala oszacować wszystkie koszty związane z budową. Taki dokument ma charakter finansowy i jest respektowany przez wiele podmiotów zaangażowanych w taką inwestycję.

Prawidłowo przygotowane pismo wylicza koszty zgodnie z przyjętymi metodami. Przy sporządzaniu kosztorysu można opierać się o przedmiar lub obmiar robót.

Za pomocą kosztorysu da się wycenić:

 • całe budowle,
 • nawierzchnie,
 • fundamenty,
 • roboty ziemne,
 • konstrukcje budowlane, i tak dalej.

Kosztorys pozwala sprawnie rozliczać się z wykonawcą i podwykonawcami, planować poszczególne etapy inwestycji, a nawet rozliczać się z urzędem skarbowym.

Kosztorys budowlany to najważniejszy dokument, które należy przygotować jeszcze przed samym rozpoczęciem prac budowlanych (np. budowę domu) – szczególnie jeśli staramy się o udzielenie kredytu hipotecznego.

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Wyróżnia się kilka rodzajów kosztorysów, w tym:

 • kosztorys ofertowy – przygotowywany przez przedsiębiorstwa zgłaszające się do przetargu projektowego, dokument sporządza się zgodnie z oczekiwaniami podmiotu tworzącego przetarg. Kosztorys ofertowy pozwala ustalić nie tylko koszt inwestycji, ale także ilość  pracowników, którzy będą wykonywać prace budowlane;
 • kosztorys inwestorski – zawiera istotne informacje odnoszące się do cen i nakładów inwestycyjnych, tworzy się go jeszcze na etapie projektowania, zatem ujęte w nim ceny są jedynie przewidywane. Kosztorys inwestorski jest podstawą do negocjacji i rozmów z potencjalnymi wykonawcami, może być też pismem istotnym w procesie ubiegania się o dotacje czy dofinansowanie, a nawet o kredyt,
 • kosztorys zamienny – to dokument, którego celem jest możliwość zmiany cen ustalonych początkowo, wiąże się on z dokumentem ofertowym, uwzględnia korekty dotyczące cen, a także ilości wykonywanych robót;
 • kosztorys powykonawczy – przygotowuje się dopiero po zakończeniu wszelkich inwestycji związanych z budową, jest to zbiór rzeczywistych wydatków, poniesionych w procesie wykonawczym, stanowi on zatem podsumowanie, zbiór kosztów, a nie ich oszacowanie, często jest wykorzystywany do rozliczeń pomiędzy podmiotami, wymaga potwierdzenie ujętych kosztów odpowiednimi dokumentami (rachunki, faktury).

Po co sporządza się kosztorys budowlany?

Samodzielne przygotowanie kosztorysu to proces trudny i żmudny, dlatego najwygodniejszym rozwiązaniem jest stworzenie go w arkuszu kalkulacyjnym, do opracowania którego można wykorzystać kosztorys budowlany Excel. Skrupulatnie przygotowany dokument wiąże się z jego przeznaczeniem.

Kosztorysy są uznawane przez instytucje przyznające kredyty, dotacje czy dofinansowania. Poza tym, dokumenty tego typu pomagają oszacować koszty inwestycji jeszcze w fazie projektowej, a także podliczyć je w fazie zakończenia inwestycji.

Kosztorys budowlany znajduje zastosowanie przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Przydaje się inwestorom, którzy na jego podstawie mogą ocenić opłacalność realizacji projektu, a także znaleźć wykonawców, zdolnych do podjęcia się danych prac i wykonania ich w jak najkorzystniejszej cenie.

Z kolei dla wykonawców dokument jest istotny z uwagi na fakt, że stanowi podsumowanie robót i wyliczenie poniesionych kosztów, a tym samym jest podstawą do wypłacenia odpowiedniej sumy wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Kosztorys budowlany PDF dzieli się zwykle na fazy i etapy inwestycji, pozwalając na częściowe rozliczenia z wykonawcą, ale również na wprowadzenie pożądanych zmian, na przykład na optymalizację kosztów, zmianę techniki wykonywania prac czy odpowiednie zaplanowanie dostaw materiałów.

Niekiedy kosztorys jest nie tylko przydatny, ale wręcz niezbędny.

Wymagają go na przykład banki, w których inwestor ubiega się o kredyt hipoteczny. Instytucje bankowe z reguły wymagają przedstawienia precyzyjnego kosztorysu, który stanowi rzetelne przygotowanie informacji dotyczących kosztów i środków potrzebnych do zrealizowania danej inwestycji.

Podsumowując, kosztorys budowlany:

 • pomaga negocjować z wykonawcami,
 • jest przydatny dla wykonawców i inwestorów,
 • pozwala usprawniać prace budowlane,
 • pozwala uporządkować plan wykonywania prac budowlanych,
 • pozwala znajdować najlepsze rozwiązania (optymalizacja prac),
 • jest niezbędny w przypadku uczestnictwa w przetargu,
 • pomaga rozliczyć się na ostatnim etapie inwestycji,
 • jest potrzebny w procesie ubiegania się o dotacje, dofinansowanie, kredyt.

Jak przygotować kosztorys budowlany?

Druk kosztorysu budowlanego do pobrania cieszy się dużą popularnością z uwagi na fakt, że samodzielne przygotowanie takiego dokumentu to skomplikowane zadanie. Natomiast sam kosztorys powinien być dokumentem uporządkowanym, pozbawionym błędów, które doprowadziłyby do niedoszacowania lub przeszacowania kosztów.

Z reguły, kosztorys budowlany to dokument dość obszerny (szczególnie jeśli chodzi o kosztorys budowy domu). Najłatwiej jest przygotować go w oparciu o nasz wzór kosztorysu budowlanego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami, na podstawie projektu budowlanego.

Kosztorys uwzględnia:

 • dane osobowe inwestora,
 • dane osoby sporządzającej kalkulację,
 • datę przygotowania dokumentu,
 • stawki roboczogodziny,
 • narzuty, czyli koszty pośrednie,
 • wyróżnienie prac budowlanych z jednostkami miary.

Kosztorys budowlany dzieli się na kilka lub kilkanaście etapów. Na końcu każdego etapu wyróżnia się rubrykę z podsumowaniem, a w niej koszty związane z robocizną, materiałami czy wykorzystanym sprzętem. Pozwala to zsumować koszty na poszczególnych etapach, aby następnie zsumować je wszystkie łącznie.

Kosztorys kończy się zestawieniem materiałów i robocizny oraz wykorzystanych sprzętów. Obowiązkowe jest dokładne sprawdzenie przygotowanego dokumentu pod kątem ewentualnych błędów, ponieważ nawet niewielka pomyłka może rzutować na rzetelność całego kosztorysu.

Kilka słów na koniec

Wykonanie kosztorysu prac budowlanych bardzo często jest niezbędne w przypadku małych, średnich, jak i dużych inwestycji. Kosztorys taki ma na celu wstępne oszacowanie kosztów budowy. Kosztorysy budowlane dzielą się na kilka rodzajów:

 • kosztorys inwestorski,
 • kosztorys ofertowy,
 • kosztorys zamienny,
 • i kosztorys wykonawczy.
Prawidłowo przygotowany kosztorys budowlany dość precyzyjnie jest w stanie określić ogólną wysokość nakładów, jakie będą potrzebne do wzniesienia inwestycji.

Co więcej, kosztorys budowlany warto przygotować nawet wtedy, gdy nie mamy szerokiej wiedzy z zakresu budownictwa, a powinniśmy rozpocząć etap tworzenia takiego kosztorysu od razu od zakupu projektu budowlanego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Kosztorys budowlany – wzór z omówieniem
 1. OK.