Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Skarga do nadzoru budowlanego dotyczy w głównej mierze tak zwanej samowoli budowlanej, czyli przeprowadzania inwestycji bez pozwolenia na budowę czy bez zgłoszenia, a także nieprzestrzegania założeń projektu budowlanego czy zaleceń organów administracyjnych. Skargi mogą dotyczyć również budowy przyłącza bez zgody współwłaścicieli czy sąsiadów.

Skarga do nadzoru budowlanego ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu wznoszonego czy remontowanego obiektu.

Takie zgłoszenie należy kierować do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pismo nie może być anonimowe, ponieważ takie skargi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzór skargi do nadzoru budowlanego należy wypełnić nie tylko danymi osobowymi składającego skargę, ale również dokładnym oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie oraz opisem problemu.

Do skargi warto dołączyć materiał dowodowy, taki jak fotografie z miejsca samowoli budowlanej czy też kserokopie dokumentów.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga do nadzoru budowlanego wzór