Notatka służbowa – wzór ogólny

16.00 

Notatka służbowa to dokument o charakterze formalnym. Jest ona wykorzystywana w ramach wewnętrznej komunikacji w urzędach, instytucjach i firmach.

Ma potwierdzać jakieś zdarzenie czy poprawność wykonania polecenia służbowego. Przepisy nie określają, kto może sporządzić notatkę służbową, dlatego przyjmuje się, że prawo to przysługuje zarówno pracownikom, jak i przełożonym.

Nasz wzór notatki służbowej można wykorzystać w różnych okolicznościach.

Nie obowiązuje żaden konkretny schemat przygotowywania notatek służbowych, ale przyjmuje się, że taki dokument powinien zawierać między innymi:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane nadawcy i odbiorcy wiadomości zawartej w treści notatki,
  • treść notatki, 
  • podpis sporządzającego notatkę.

Notatka służbowa może zostać uzupełniona o ewentualne załączniki. Należy rozpocząć ją od określenia powodu napisania notatki. Można stosować w niej wyróżnienia i wypunktowania.

Warto podać też dane kontaktowe. W notatce nie powinny pojawić się opinie, osądy, informacje na temat spraw prywatnych. Treść dokumentu musi być obiektywna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa – wzór ogólny