Odmowa reklamacji – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Sprzedawca może odmówić reklamacji, jeśli uzna zgłoszenie reklamacyjne za bezzasadne. Odmowa reklamacji powinna zostać sporządzona na piśmie. Wymaga też uzasadnienia.

Bezzasadne będzie zgłoszenie reklamacyjne między innymi wniesione po terminie czy też wskazujące na wady przedmiotu, związane z jego nieprawidłowym użytkowaniem. 

Przepisy nie mówią wiele o tym, jak powinna wyglądać odmowa reklamacji i jej uzasadnienie, jednak należy pamiętać, że przyczyny podane w takim uzasadnieniu będą podlegały później ewentualnej ocenie sądu.

Reklamacji można odmówić w wielu przypadkach, ale w odmowie należy zawsze merytorycznie odnieść się do zarzutów konsumenta. 

Do przygotowania pisma odrzucającego złożoną reklamację warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odmowy reklamacji.

Wypełniony druk można podeprzeć materiałem dowodowym, na przykład opinią rzeczoznawcy. Warto pamiętać, że sprzedawca nie może nie przyjąć reklamacji, ale nie ma już obowiązku jej każdorazowego uwzględnienia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa reklamacji – wzór