Odmowa składania zeznań na Policji – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zeznania świadka zawsze stanowią wartościowy dowód w postępowaniu. Świadek jest natomiast osobą obecną przy zdarzeniu lub posiadająca wiedzę na jego temat.

Odmowa składania zeznań na Policji przysługuje tylko niektórym świadkom:

  • osobom najbliższym dla oskarżonego (małżonkowi, rodzicowi, dziecku),
  • osobom, które są oskarżone o współudział w innej sprawie objętej postępowaniem,
  • osobom, których zeznania mogłaby narazić je lub osoby im bliskie na odpowiedzialność za przestępstwo. 

Warto pamiętać, że osoby, którym przysługuje odmowa składania zeznań na Policji, mogą skorzystać z takiego prawa do chwili rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym. Poprzednio złożone zeznania – o ile istnieją – nie będą wtedy wykorzystane w roli dowodu. 

Osoba, która chce skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań i tak musi stawić się na Policji po wezwaniu jej w roli świadka. Może wtedy przedłożyć na komisariacie wypełniony wzór odmowy składania zeznań na Policji. Dokument powinien zostać uznany ze względu na osobiste stawiennictwo świadka.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa składania zeznań na Policji – wzór