Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zawezwanie do próby ugodowej dotyczy spraw związanych z odzyskiwaniem wierzytelności (długi). Porozumienie pozwala dłużnikowi i wierzycielowi uzgodnić rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron konfliktu.

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej może być pozytywna lub negatywna. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zawierała inną propozycję rozwiązania sporu.

Próba ugodowa polega na ustaleniu pewnego kompromisu. Przykładowo, wierzyciel może zaproponować dłużnikowi rozłożenie długu na raty lub umorzenie odsetek za zwłokę.

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej jest zaś reakcją na taką propozycję – druga strona może warunki zaakceptować lub odrzucić i zaproponować własne.

Do przygotowania takiego pisma warto wykorzystać gotowy do uzupełnienia wzór odpowiedzi na zawezwanie do próby ugodowej. Termin na przygotowanie dokumentu określa przewodniczący, ale co do zasady nie może on być krótszy niż 14 dni.

Warto pamiętać, że odpowiedź na zawezwanie nic nie kosztuje – opłatę wnosi się od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na zawezwanie do próby ugodowej wzór