Odmowa wykonania polecenia służbowego – wzór

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Co do zasady, pracownik nie może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli wyznaczone zadanie mieści się w zakresie jego obowiązków.

Prawo odmowy ma pracownik w przypadku, kiedy spełnienie polecenia oznacza dla niego niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, a także, gdy polecenie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Odmowa wykonania polecenia służbowego musi być więc uzasadniona – w przeciwnym razie może prowadzić nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeśli pracownik uważa polecenie służbowe za sprzeczne z prawem lub etyką, może poprosić pracodawcę o wydanie takiego polecenia na piśmie.

Wówczas jego odmowa wykonania polecenia służbowego będzie stanowiła odpowiedź na pisemne polecenie, a oba dokumenty staną się dowodami na wypadek ewentualnego postępowania przed sądem pracy.

Odmowa wykonania polecenia służbowego może skutkować sporządzeniem notatki, naganą czy zwolnieniem dyscyplinarnym.

Jeśli więc pracownik chce zabezpieczyć się przed takimi skutkami, powinien wypełnić wzór odmowy wykonania polecenia służbowego i zadbać o dowody, które potwierdzą słuszność jego decyzji, np. o zeznania świadków. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odmowa wykonania polecenia służbowego – wzór
  1. Wzór odmowy pobrany, wersja edytowalna, może sobie coś zmienić jeśli się chce, nie mam zarzutów do pisma.