Odmowa wypłaty odszkodowania – Odwołanie – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pismo odmowa wypłaty odszkodowania – odwołanie to nic innego jak reklamacja wydanej przez ubezpieczyciela decyzji. Takie odwołanie można wnieść również wtedy, kiedy przyznana kwota odszkodowania jest zaniżona. Czas na złożenie reklamacji wynosi 3 lata po kolizji i aż 20 lat po wypadku. 

Jak odwołać się od odmowy wypłaty odszkodowania? Pismo można przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór odmowa wypłaty odszkodowania – odwołanie. Dokument uwzględnia:

  • dane adresowe ubezpieczonego,
  • dane ubezpieczyciela,
  • numer likwidacji szkody,
  • roszczenie,
  • uzasadnienie,
  • podpis ubezpieczonego.

Aby pismo odmowa wypłaty odszkodowania – odwołanie było skuteczne, należy ująć w nim kontrargumenty do decyzji ubezpieczyciela. Warto też powołać się na nowe fakty i nowe dowody, do tej pory niepodnoszone w sprawie. Ubezpieczyciel musi rozpatrzyć otrzymane odwołanie w ciągu 30 dni.

Jeśli podtrzyma decyzję odmowną, w dochodzeniu odszkodowania może pomóc ubezpieczonemu jeszcze Rzecznik Finansowy. Aby uzyskać jego wsparcie, należy przejść procedurę reklamacyjną, a następnie przekazać mu pełną dokumentację. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa wypłaty odszkodowania – Odwołanie – wzór