Odwołanie od decyzji PZU – uszczerbek na zdrowiu – wzór

16.00 

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu? Poszkodowany w wypadku czy innym nieszczęśliwym zdarzeniu, co do zasady, powinien mieć prawo do odszkodowania. Bardzo często jednak towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają jego wypłaty lub wypłacają świadczenie zbyt niskie w stosunku do poniesionej szkody.

Co robić w takiej sytuacji? jak walczyć o wypłatę stosownego odszkodowania i jak napisać skuteczne odwołanie od odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania za uszczerbek na zdrowiu, które pobierzesz powyżej.

Dlaczego odszkodowanie jest zaniżone?

Ustalenie niższego niż oczekiwane odszkodowania wiąże się najczęściej z określeniem stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W większości przypadków odbywa się to w taki sposób, że firma ubezpieczeniowa zwołuje zaoczną komisję lekarską, zamiast przeprowadzać faktyczne badanie poszkodowanego.

Zatem lekarz analizuje jedynie dokumentację medyczną pacjenta i na tej podstawie określa uszczerbek na zdrowiu. Jak łatwo się domyślić, w takiej dokumentacji nie zawiera się zwykle wystarczającej ilości informacji.

Przede wszystkim, dokumenty nie mówią nic o tym, jak uraz wpływa na codzienne życie poszkodowanego i jak może wpływać na nie w przyszłości. Tymczasem kontuzja może skutkować trudnościami z samodzielnym poruszaniem się, brakiem możliwości zarobkowania, zmaganiami z bólem czy negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne.

Kolejny problem związany z określaniem uszczerbku na zdrowiu to zastosowanie tabel służących do ich określania. Zwykle są to wykazy bardzo szczegółowe, niemniej jednak wartości nadal wyraża się w tak zwanych widełkach, co pozostawia sporo miejsca na interpretację. Im poważniejszy uraz, tym większe są przedziały, zatem tym łatwiej o nieprawidłowe oszacowanie takiej szkody.

Skąd poszkodowany może wiedzieć, że jego odszkodowanie zostało zaniżone? W pierwszej kolejności warto sprawdzić, jak kształtują się tabele wysokości uszczerbku na zdrowiu stosowane przez dane towarzystwo ubezpieczeń.

Korzystnie jest też przejrzeć orzeczenia sądowe w podobnych sprawach – sądy często przyznają wyższe odszkodowania, niż ubezpieczyciele proponują swoim klientom przed odwołaniem.

Zanim jednak poszkodowany złoży odwołanie, powinien przejrzeć Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), aby sprawdzić zakres swojej polisy, wyłączenia oraz tabele uszczerbku na zdrowiu i kwoty możliwego do uzyskania odszkodowania.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu polega na sporządzeniu pisma, w którym poszkodowany wyrazi swój sprzeciw wobec decyzji o przyznaniu niższego odszkodowania.

Takie odwołanie można złożyć na wiele sposobów, w tym również telefonicznie, jednak najwygodniej jest przygotować dokument, który następnie zostanie wysłany do ubezpieczyciela pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od okoliczności sprawy, powinno zawierać:

  • dane poszkodowanego,
  • numer polisy i numer szkody,
  • opis urazu,
  • uzasadnienie odwołania,
  • prośba wypłaty odszkodowania.

Dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. W odwołaniu poszkodowany powinien określić, jakiej wysokości odszkodowania oczekuje za poniesioną szkodę.

Oczywiście, żądanie to musi być uzasadnione – najlepiej dodatkową dokumentacją medyczną od lekarza specjalisty. Poza tym, w odwołaniu należy wnosić o ponowne przeprowadzenie komisji lekarskiej, przy czym tym razem powinno to być badanie osobiste z dokładnym wywiadem.

Należy dążyć do tego, aby przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wziął pod uwagę również codzienne trudności i perspektywy poszkodowanego na przyszłość.

Odrzucone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeśli poszkodowany wypełni starannie wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu i uzupełni go o załączniki zawierające dodatkową dokumentację medyczną, istnieje duża szansa, że uzyska w ten sposób wyższą kwotę odszkodowania.

Należy pamiętać jednak, że komisje lekarskie nie są w tym przypadku obowiązkowe, a firma ubezpieczeniowa nie musi przychylać się do wniosku o ich przeprowadzenie
.

Jeśli ubezpieczyciel odrzuci odwołanie, poszkodowany ma przed sobą inne rozwiązania:

  1. Może wystąpić na drogę sądową, o czym informuje nawet ubezpieczyciel w swojej decyzji odmownej. Niewiele osób faktycznie decyduje się na pozew sądowy z obawy o koszty i długotrwałość takiego procesu. Mało kto wierzy też, że wygra w sądzie z ubezpieczycielem. Tymczasem już niejednokrotnie sąd przyznawał poszkodowanym odszkodowanie nawet kilkakrotnie wyższe niż to proponowane przez firmę ubezpieczeniową.Jeśli ubezpieczony zdecyduje się złożyć pozew sądowy, powinien dołączyć do niego dokumentację medyczną i uzasadnienie swojego stanowiska z żądaną kwotą ubezpieczenia ustaloną na podstawie tabeli. Konieczne jest też uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 10% kwoty roszczeń – opłata będzie zwrócona, jeśli ubezpieczyciel przegra sprawę.
  2. Może złożyć skargę do Krajowego Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy w ramach reklamacji będzie zbierał dowody na korzyść poszkodowanego, a potem przedstawi je ubezpieczycielowi i przeprowadzi interwencję. Jest to rozwiązanie bezpłatne dla poszkodowanego.KNF nie przyjmuje skarg w pojedynczych sprawach, ale można zgłosić mu nieprawidłowość. Będzie to uzasadnione, jeśli ubezpieczyciel nie stosuje się do aktualnych przepisów lub do wytycznych KNF. Po kontroli komisja może nałożyć na firmę karę finansową.

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zasadniczo, czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela to aż 3 lata, licząc od dnia jej otrzymania. Nie ma znaczenia, czy jest to decyzja odmowna, czy decyzja przewidująca wypłatę zaniżonej kwoty odszkodowania.

Oczywiście, żadnemu poszkodowanemu nie zaleca się czekać z odwołaniem na ostatnią chwilę. Im szybciej złoży on stosowne dokumenty, tym szybciej uzyska należne mu środki.

Warto więc natychmiast po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji medycznej przygotować pismo i przesłać je do ubezpieczyciela. Ten ma natomiast 30 dni na jego rozpatrzenie i przesłanie swojej odpowiedzi poszkodowanemu.

Podsumowując

Zaniżone odszkodowanie lub całkowita odmowa wypłaty odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu to dość często spotykana praktyka ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności dbają o swój własny interes.

Jeśli mamy problem z wypłatą odszkodowania, należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, w którym podważymy stawiane przez ubezpieczyciela argumenty i zażądamy należnej nam kwoty odszkodowania.

Jeśli pomimo złożonego odwołania (jego wzór pobierzesz na samej górze) wypłata odszkodowania nadal nie jest możliwa, można zdecydować się, iść do sądu, by zainicjować postępowanie sądowe w sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Postępowanie sądowe można także zainicjować, jeśli wysokość odszkodowania nie jest dla nas satysfakcjonująca i nie zgadzamy się z argumentacją decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od decyzji PZU – uszczerbek na zdrowiu – wzór